U heeft een verzekering, maar bent u wel verzekerd?
Goede preventie verkleint de kans op schade en voorkomt financiële problemen. Download nu > 25 preventietips en voorkom dat u na schade geen uitkering krijgt!

Page content

Waterschade aan uw bedrijfspand en de verzekering

Waterschade, wat is dan het eerste waar u aan denkt? Bluswater na een brand? Een verstopte riolering waardoor er water is teruggekomen door uw afvoer? Een losgeraakte afvoer van uw afwasmachine? Lekkage door de enorme regenval van gisteren? Of zijn de afvoeren van uw dakgoot verstopt door bladeren en ander vuil?
In elk geval heeft u flinke schade en wilt u deze op uw opstalverzekering claimen. In veel gevallen kan dat ook. Maar weet u wat er in de verzekeringsvoorwaarden is opgenomen met betrekking waterschade?

Waterschade aan uw bedrijfspand en de verzekering

Uitgangspunt: Waterschade, plotseling en van buiten optredend is gedekt. Bijvoorbeeld:

  • Opsporen van gesprongen leidingen, incl. herstelwerk aan muren en vloeren e.d.
  • Regen of smeltwater dat onvoorzien uw bedrijfspand binnentreedt, mits niet door open ramen
  • Hagel of sneeuw, mits niet door open ramen

Niet gedekt is schade door terugstromend water van de openbare riolering of grondwater dat via afvoerbuizen terugkomt.

Centraal binnen deze omschrijving staat plotseling en onvoorzien. De verzekeraar zal schade ten gevolge van water altijd aan deze twee criteria toetsen. Maar weet u dat u schade gemakkelijk kunt voorkomen door goede preventie/ onderhoud toe te passen?

Preventie tegen waterschade

Bent u als eigenaar verantwoordelijk voor het onderhoud aan uw pand? Of bent u huurder? Als eigenaar is het logisch dat u verantwoordelijk bent voor het onderhoud van onder andere de dakgoot. Bent u huurder en heeft de eigenaar onderhoud en dergelijke naar u verlegd, dan zal de eigenaar u wijzen op het regelmatig schoonmaken van de dakgoot. Hoe dat zit? Dat leest u op onze preventie pagina. Controleert u ook wat er over is afgesproken in uw huurcontract.

Waar kunt u op letten bij het voorkomen van waterschade aan uw bedrijfspand:
Schone dakgoten
Zorg voor schone dakgoten. Bladeren en ander vuil kunnen ervoor zorgen dat de dakgoten overlopen. Overlopende goten Waterschade bedrijfspand en de verzekeringzorgen voor een natte gevel en mogelijk doorlekkende plekken aan de binnenkant van uw pand
Goede afvoer
Heeft uw pand een plat dak? Zorg dan dat het water na een heftige regenbui goed weg kan lopen. Water dat op het dak blijft staan, kan op termijn zorgen voor lekkage. Of erger nog, een instortend dak. Een goede afvoer van het regenwater is daarom geen overbodige luxe.
Vergaarbak
Regenbuien lijken wel steeds heftiger te worden. Soms regent het even zo hard, dat de regenpijpen het water niet goed kunnen afvoeren. Met een vergaarbak zorgt u ervoor dat de goten en het dak niet overstromen. Want dit laatste kan ook weer lekkage geven. De heftigste regenval even opvangen in de vergaarbak en de regenpijpen op hun eigen tempo het water laten afvoeren, is dus een goede preventiemaatregel.
Daklood
Van tijd tot tijd (laten) controleren of het lood op uw daken nog goed is. Versleten, of verschoven lood laat het water ook door, en dat geeft lekkage. Daklood vindt u aan de randen van dakkapellen, schoorstenen en de randen van het dak. Dat zijn best veel kwetsbare plekken.

Waterschade in de horeca

Heeft u een horecaonderneming? Dan kunt u elke dag preventie- maatregelen nemen tegen waterschade. Het zijn aanpassingen in uw dagelijkse routine, die niet veel tijd kosten.
Zet de glazensproeier ’s nachts uit
U ziet niet altijd direct wanneer deze versleten raakt en gaat lekken. Als u hem ’s avonds altijd uit zet, voorkomt u dat ’s nachts het water er uit spuit en op een dag uw mooie zaak nat is.
Controleer uw spoelboy
Net als alle andere apparatuur moet u deze regelmatig controleren. Controleer de slangen op verkleuringen door roest. En zorg dat ze op tijd worden vervangen. Dan bent u lekkage voor.
Schoonmaken van de gootsteen en afvoer
Maak regelmatig ook het sifon schoon. Door viezigheid en vet kan deze goed verstopt raken en het water niet meer goed weglopen naar het riool. Een overstroming van uw keuken of bar is dan zo gebeurd.
Sluit de beluchterkraan
Controleert u de werking van de beluchterkraan regelmatig? Als het klepje in de kraan het niet meer goed doet, spuit het water uit de kraan. U heeft dit tijdens openingstijden meestal niet door, omdat de afwasmachine dan steeds aan staat. Maar ’s nachts kan dit aardig wat waterschade betekenen. Draai daarom voor u weggaat altijd even de kraan dicht.

Waterschade en leegstand van uw pand

Als de verzekeraar uw leegstaande pand verzekert (dit moet duidelijk vermeld staan op uw verzekeringspolis), zal zij extra eisen stellen aan preventie. Verzekeraars weten inmiddels dat schade aan leegstaande panden veel vaker voorkomt dan schade aan bedrijfspanden die in gebruik zijn. Naast extra preventie als het afsluiten van de hoofdkraan (ook de elektrische installatie en gaskraan) stellen steeds meer verzekeraars eisen aan het onderhoud van het pand. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud van dakgoten. Verzekeraars nemen de dakgootclausule op in hun verzekeringspolissen. Belangrijk om de clausules van uw polis na te kijken dus. Immers, als na schade blijkt dat u de dakgoten niet goed heeft onderhouden (ook: blad heeft verwijderd) zal u een schade-uitkering ten gevolge van waterschade geweigerd kunnen worden. Maar nog belangrijker; u wilt geen schade door water. Bij schade door vieze dakgoten wilt u toch zelf niet opdraaien voor de kosten als dit eenvoudig te voorkomen is?

Dakgootclausule

Checkt u ook even of de dakgoot clausule bij u van toepassing is? Hieronder een voorbeeld van de dakgootclausule.

De verzekerde garandeert en deze verzekering geschiedt daarom op de uitdrukkelijke voorwaarden dat alle dakgoten regelmatig worden schoongemaakt. Wanneer bij schade blijkt dat aan bovenstaande voorwaarden niet is voldaan, zijn de verzekeraars niet tot schadevergoeding verplicht, tenzij verzekerde bewijst dat de schade niet daardoor (mede)veroorzaakt of vergroot is.

 

Beoordeling door klanten: 9,1/10 - 136 beoordelingen