U heeft een verzekering, maar bent u wel verzekerd?
Goede preventie verkleint de kans op schade en voorkomt financiële problemen. Download nu > 25 preventietips en voorkom dat u na schade geen uitkering krijgt!

Page content

article content

Winter: Voorkom schade bij leegstand

Extra preventiemaatregelen bij leegstand

Hoewel de vastgoedmarkt in Nederland aantrekt, komt het nog met enige regelmaat voor dat bedrijfspanden leeg staan. Hoe voorkomt u dat u schade krijgt doordat uw pand leegstaat? Wat zijn de grootste risico’s op schade als uw bedrijfspand leegstaat?
Deze keer gaan wij in op preventiemaatregelen die u extra moet nemen als uw bedrijfspand leegstaat. Vooral nu in de winter, met periodes van kou en vorst, is het goed om hier extra bij stil te staan.

Enkele voorbeelden van extra preventiemaatregelen om schade te voorkomen als uw bedrijfspand leegstaat:

 • Sluit elektra volledig af
 • Zorg dat de hoofdkraan van de waterleiding dichtgedraaid is
 • Sluit het gas volledig af

Voorkom schade bij leegstand

Wij verzekeren veel bedrijfspanden, ook leegstaande. Als wij een leegstaand bedrijfspand verzekeren, stellen de verzekeraars bovenstaande preventiemaatregelen als extra eis. Deze komen bovenop de “standaard” preventiemaatregelen om schade te voorkomen. Dat heeft een reden. Verzekeraars kijken naar de kans op schade. Als uw bedrijfspand leeg staat, is er niet elke dag iemand aanwezig. Stel een waterleiding of een apparaat daarop aangesloten lekt water, dan kan dit forse schade veroorzaken. Hetzelfde geldt uiteraard bij brand. Verzekeraars schatten de kans op brand bij leegstaande bedrijfspanden hoger in dan bij bedrijfspanden die in gebruik zijn.

Sluit de elektrische installatie af

Als uw bedrijfspand leegstaat, sluit dan het elektra volledig af. Hiermee zorgt u er voor dat de kans op schade door brand fors verkleind wordt.
Echter dit betekent ook dat een inbraakalarm niet werkt en de (nood)verlichting uit staat. Ook de CV zal het niet doen. Dit is vervelend in de wintermaanden bij vorst.

Sluit de hoofdkraan van het gas af

Hiermee verkleint u de kans op brandschade als uw bedrijfspand leeg staat. Als de CV installatie uit is, heeft u ook geen gas nodig. Hiermee voorkomt u schade tijdens (langdurige) afwezigheid.

Sluit de hoofdkraan van het water af

Voorkom waterschade door de hoofdkraan van het water dicht te draaien. Omdat de CV installatie uit staat, kunnen bij strenge vorst de leidingen in de winter bevriezen. Als dit gebeurt en de leidingen gaan door de vorst kapot, kan -zodra het gaat dooien en het water weer gaat stromen- het water uit de kapotte leidingen uw pand in lopen. Als de hoofdkraan is dichtgedraaid en u maakt de leidingen leeg, kan er geen water in de leidingen bevriezen. Hierdoor wordt schade voorkomen, dan wel beperkt.

Voorkom schade bij leegstand

Overige preventie om schade te voorkomen

Als u uw bedrijfspand wilt verzekeren (zowel bedrijfspanden die in gebruik zijn, als leegstaande) stellen verzekeraars het voorkomen van schade door goede preventiemaatregelen te treffen als eis. Deze eisen vindt u in de clausules, die horen bij uw polis. Deze eisen stellen verzekeraars niet voor niets. Zij willen, net als u, dat de kans op schade zo klein mogelijk is. In onze verzekeringsbibliotheek hebben wij al veel informatie voor u verzameld over preventie. Voor uw gemak hieronder een korte uitleg van een aantal veel voorkomende preventiemaatregelen.

Brandpreventiemaatregelen:

 • Zorg dat uw elektra is aangelegd door een erkend elektricien. Deze zal uw elektra aanleggen conform bepaalde normen. Bij nieuwe installaties de NEN 1010 normen. Laat daarna om de vijf jaar al uw elektra, inclusief aangesloten apparaten en meterkast, door een erkend elektricien keuren. Zij zal dit doen volgens de NEN 3140 normen. Van de elektricien ontvangt u een certificaat. U weet dan dat uw elektrische installatie goed functioneert. Hiermee verkleint u de kans op brand door kortsluiting.
 • Zorg voor onderhouden en gekeurde blusmiddelen. Laat uw brandhaspels en blusmiddelen keuren door een erkend keuringsbedrijf met REOB erkenning. Met een onderhoudscontract vergeet u dit nooit. Heeft u geen onderhoudscontract? Vervang de blusmiddelen dan ieder jaar.
 • Plaats geen brandbare zaken als pallets ed tegen de gevel van uw bedrijfspand.
 • Sluit afvalcontainers af met een goed slot en plaats de afvalcontainer op minimaal 10 meter van uw bedrijfspand. Dit voorkomt dat uw container in de brand gestoken wordt en schade aan uw pand veroorzaakt.

Inbraakpreventiemaatregelen:

 • Zorg voor goed hang & sluitwerk op ramen en deuren. Laat een installateur (bijvoorbeeld een VEB erkend installateur) uw pand controleren op goed hang & sluitwerk. Deze installateur adviseert u en implementeert maatregelen die de kans op inbraak aanzienlijk verkleinen.
 • Installeer een door een BORG installateur aangelegd inbraakalarm met doormelding naar een meldkamer. Steeds meer verzekeraars van bedrijfspanden stellen een inbraakalarm als eis om de kans op inbraak te verkleinen ( niet in gebruik bij leegstaande bedrijfspanden).
 • Zorg voor goede (nood)verlichting op en rondom uw pand (geen eis bij leegstaande bedrijfspanden)

Waterpreventiemaatregelen:

 • Zorg ervoor dat de CV installatie goed functioneert. Sluit een onderhoudscontract af, zodat de installatie jaarlijks wordt gecontroleerd. Laat aangesloten slangen en rubbers ook controleren op slijtage. Dit geldt ook voor boilers, bijvoorbeeld in de keuken.
 • Zorg voor goed dakonderhoud van uw bedrijfspand. Controleer elk jaar of uw dak geen slijtage vertoont. (staat uit bij leegstand doordat elektra is afgesloten)
 • Controleer dakgoten en waterafvoeren (met name in het najaar) op verstoppingen door bladval

Natuurlijk zijn er meer preventiemaatregelen om schade te voorkomen. Wij raden een onderhoudsplan ten zeerste aan. Hiermee maakt u inzichtelijk welke risico’s u loopt, wanneer onderhoud gepland staat, wanneer onderhoud heeft plaats gevonden. Stel u heeft schade, dan kunt u eenvoudig de verzekeraar laten zien welke maatregelen u heeft genomen om schade te voorkomen. Dit voorkomt in veel gevallen onnodige discussie of u de juiste preventiemaatregelen heeft getroffen en vergroot de kans op een uitkering door verzekeraars.

Comment Section

0 reacties op “Winter: Voorkom schade bij leegstand

Plaats een reactie


*


Beoordeling door klanten: 9,1/10 - 136 beoordelingen