arrow_drop_up arrow_drop_down
7 maart 2019 

Verbouwing van uw bedrijfspand. Wat betekent dit voor de dekking op uw zakelijke opstalverzekering?

U wilt uw bedrijfspand verbouwen, maar weet u dat een (ingrijpende) verbouwing van uw bedrijfspand gevolgen kan hebben voor de dekking op uw zakelijke opstalverzekering?
Hoe zit dat?

Risicowijziging

Een (forse) verbouwing in/ aan uw pand is volgens de voorwaarden van uw zakelijke opstalverzekering een risicowijziging. Verzekeraars verlenen een risicodekking in het geval uw bedrijfspand schade oploopt door brand, inbraak, water of storm. Stel nu dat u gaat verbouwen, dan kan dat gevolgen hebben voor de kans op schade. Een (forse) verbouwing werkt schade verhogend. En verzekeraars willen het weten als de kans op schade groter wordt dan het risico dat ze bij aanvang van de verzekering hebben geaccepteerd.

Grotere kans op schade?

Waarom is de kans op schade groter bij een verbouwing? Een voorbeeld. Stel u heeft een bedrijfsverzamelgebouw en u wilt van 2 ruimtes 1 maken. Even een muur slopen. Zo gebeurd, denkt u. Hopelijk lopen er geen leidingen door de muur die u wilt weghalen. Zowel, dan kan er toch brand of waterschade ontstaan. Een gasleiding, of elektriciteitsleiding is zo geraakt. Of een waterleiding die wateroverlast veroorzaakt. Brand- en waterschade vallen onder de dekking van de zakelijke opstalverzekering. En u begrijpt dat hierdoor dus de kans op schade groter wordt vanuit de ogen van de verzekeraar gezien.Verbouwing bedrijfspand

Verbouwing van uw bedrijfspand – de buitenzijde-:

Stel u gaat een verbouwing doen aan de buitenzijde van uw bedrijfspand. U vervangt bijvoorbeeld uw dak, of een pui. U moet dit altijd aan uw verzekeraar of tussenpersoon melden. De verzekeraar kan de dekking van uw opstalverzekering wijzigen, beperken. Zo kan het zijn dat ze dan met u overeenkomen dat er alleen dekking is voor brand- en stormschade. En dus geen dekking voor inbraak of waterschade. Doordat uw pand tijdelijk niet afgesloten is (pui eruit, dak eraf) is het risico op water- of inbraakschade te hoog om dekking op te kunnen bieden. Ook kan de verzekeraar besluiten u een hogere premie op te leggen. Of extra preventiemaatregelen om schade te voorkomen. Denkt u hierbij aan het afsluiten van gas, water en elektra.

U moet de wijziging melden. Vergeet dit niet. Want meldt u verbouwingen niet en er ontstaat schade, dan zal de verzekeraar u geen (of een lagere) uitkering verstrekken. U zit dan met een forse financiële schadepost, die u zelf (gedeeltelijk) moet betalen. Let ook op dekking van een eventuele glasverzekering die u heeft afgesloten bij uw opstalverzekering. Veel glasverzekeraars geven geen dekking tijdens een verbouwing van/ aan uw pand.

Verbouwing bedrijfspand -binnenzijde-:

Hoe zit het dan met een verbouwing aan de binnenkant van uw pand? Bijvoorbeeld het weghalen van binnenmuren, of juist het verplaatsen van muren of meerdere ruimtes maken in uw pand. Hiervoor gelden eigenlijk dezelfde regels als bij een verbouwing aan de buitenzijde van uw pand. U moet dit ook melden aan uw verzekeraar of tussenpersoon. De verzekeraar zal dan aan de hand van uw geplande verbouwingen aangeven of ze de dekking van uw verzekering willen handhaven of beperken. Beter een goede check bij uw verzekeraar, dan geen of een lagere uitkering bij onverhoopte schade. Controleer ook de dekking op een eventueel aanwezige glasverzekering. Dan weet u ook of die dekking blijft bieden tijdens een verbouwing of niet.

Let op! Zoals altijd geldt ook hier weer. Elke polis, elke verzekeraar is anders. Check altijd uw voorwaarden, vraag uw tussenpersoon of verzekeraar.

Over de schrijver
Reactie plaatsen

Logisch Verzekerd maakt gebruik van Cookies
Beoordeling door klanten: 9/10 - 139 beoordelingen