U heeft een verzekering, maar bent u wel verzekerd?
Goede preventie verkleint de kans op schade en voorkomt financiële problemen. Download nu > 25 preventietips en voorkom dat u na schade geen uitkering krijgt!

Page content

article content

Hoe vindt schadevaststelling plaats bij diefstal van gereedschap uit je bestelauto?

Op het artikel “En toen was je gereedschap gestolen uit je bedrijfsbus” krijgen wij op Facebook veel reacties.  Wij merken dat veel mensen niet uitgekeerd krijgen, wat ze hadden verwacht. Hoe komt dat eigenlijk?

Daarom een blog over de wijze waarop schadebehandeling plaatsvindt als gereedschap uit een bus gestolen wordt.

De basis van verzekeren

Allereerst even de basis van verzekeren. Verzeker alleen wat nodig is en waar een (fors) financieel belang tegenover staat, bijvoorbeeld (redelijk) nieuw gereedschap. Immers een verzekering sluit je af om risico’s af te dekken die je niet zelf kunt dragen.

Gereedschap verzekeren

Als je besluit het gereedschap in je bus te verzekeren tegen diefstal dan doe je dit met een eigen vervoerverzekering, ook wel een transport- goederenverzekering genoemd. Deze sluit je af als aanvullende module bij de WA, WA-Beperkt Casco of Casco verzekering.
Natuurlijk zijn er een aantal preventie-eisen die verzekeraars stellen om inbraak te voorkomen. Controleer altijd goed welke preventie-eisen van verzekeraars voor u van toepassing zijn.
Bij hogere verzekerde sommen (> €5.000,-) eisen verzekeraars een inbraakalarm met KIWA certificaat. Heb je geen inbraakalarm? Dan zal de verzekeraar aanzienlijk minder (of niets) vergoeden. Vaak geldt een eigen risico van €1.000,- of meer als je geen inbraakalarm hebt en ontvang je dus een lagere schade-uitkering. Soms ontvang je zelfs niets, als je geen inbraakalarm hebt. En denk ook aan andere mogelijkheden om het inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken. Zorg er voor dat de ruiten afgeplakt zijn, zodat dieven niet naar binnen kunnen kijken. En je bus zo parkeren dat dieven minder makkelijk binnen kunnen komen, werkt ook erg goed. Natuurlijk kun je de laadruimte ook beveiligen met een extra goed slot. Heb je een ladder op je dak liggen? Verwijder deze ’s nachts. Plaats altijd een goed slot tussen de ladder en de dakdrager (geen touwen of iets dergelijks).

Schadeafwikkeling

Gereedschap bedrijfsbusStel er wordt, ondanks goede preventiemaatregelen, toch gereedschap uit je bus gestolen? Hoe vindt schadeafwikkeling dan plaats?

Schademelding:
Allereerst doe je aangifte bij de politie. Dit kan via internet. Daarna meld je ook de schade bij je tussenpersoon of verzekeraar via een ingevuld schadeformulier. Zij verwachten dat je het politierapport ook naar hun doorstuurt. Let op dat je wel direct de tussenpersoon of verzekeraar inlicht en niet wacht tot je het politierapport hebt ontvangen. Zodra de verzekeraar de schademelding heeft ontvangen, zal zij een expert inschakelen. Deze expert stelt namens de verzekeraar de schadeomvang vast.

Let op! Deze expert bepaalt niet wat en hoeveel vergoed wordt. Dat doet de verzekeraar op basis van het ingevulde schadeformulier, het expertiserapport, het ingevulde (digitale) aanvraagformulier, de polis, verzekeringsvoorwaarden en het politierapport.

Voorbereiding op gesprek met expert:
Meestal neemt de expert binnen enkele dagen telefonisch contact met je op om een afspraak te maken en de schade te zien en vast te stellen. Het is handig je voor te bereiden op het gesprek met de expert. Dan weet je waar je over praat. Zorg dat je bonnen en aankoopbewijzen gemakkelijk te vinden zijn, of vraag ze op bij je boekhouder. Zorg er ook voor dat je de laatste documenten van je boekhouder bij de hand hebt (winst/ verliesrekening en balans). Deze gegevens kan de expert ook gebruiken. Hou ook je verzekeringspolis bij de hand.

De afspraak met de expert:
Als de expert bij je langskomt, zal hij de schadeomvang vaststellen, evenals de schadeoorzaak. Daarna maakt hij een rapport op, het expertiserapport. Dat rapport bevat een omschrijving van de schade, de oorzaak en de financiële omvang van de schade. Na afronding stuurt hij het expertiserapport op naar de verzekeraar.

Schadebehandeling door de verzekeraar:
Nadat de verzekeraar het expertiserapport heeft ontvangen, beoordeelt zij de schade. De verzekeraar kijkt daarbij naar het ingevulde schadeformulier, het expertiserapport en het politierapport. Maar ook naar de polis/overeenkomst die je met de verzekeraar hebt. Valt de geleden schade onder de dekking van de verzekering zoals je die hebt afgesloten? Ook vindt er een check plaats op het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier.
Als alles duidelijk is en klopt, de aanvraag juist tot stand is gekomen en de polis biedt dekking, zal de verzekeraar de door de expert vastgestelde schade vergoeden. Dit onder aftrek van een standaard eigen risico. Het standaard eigen risico staat op de polis genoemd. Er kan ook een extra eigen risico in rekening worden gebracht als er niet geheel is voldaan aan de preventie-eisen. Een eventueel extra eigen risico blijkt uit de clausules (het niet voldoen aan bepaalde preventie-eisen als bijvoorbeeld het hebben van een inbraakalarm).

Lees dus altijd goed je clausules door, die bij de transport-goederenverzekering horen! Deze clausules wijzen je er op wat je moet doen om schade te voorkomen en om dus voor een schade-uitkering in aanmerking te komen. Het niet voldoen aan clausules, betekent vaak aan lagere of soms zelfs geen uitkering.

Wat wordt nu eigenlijk precies vergoed?

De financiële waarde van het gereedschap speelt een erg grote rol, voor het bedrag dat je uiteindelijk uitgekeerd krijgt. Hierbij is de afschrijving en de leeftijd van het gereedschap van groot belang.Schadevaststelling bij diefstal van gereedschap

Afschrijving van gereedschap: wat is dat en hoe werkt dit?
De leeftijd en afschrijvingen van gereedschappen kunnen een aanzienlijke impact hebben bij de schadevaststelling bij diefstal. Immers, naarmate je gereedschap veel gebruikt, neemt de financiële waarde ervan af. Gewoon door gebruik en slijtage. De boekhouder zal fiscaal afschrijven, waardoor gereedschap minder waard wordt. Deze afschrijving vindt plaats op de winst, waardoor je minder belasting betaalt. Hierdoor kun je weer “sparen” om bestaande gereedschappen te vervangen en nieuwe te kopen.
Je begrijpt hieruit dus, dat ouder gereedschap dat je niet vervangt, een aanzienlijk lagere financiële waarde heeft (in tegenstelling tot je dagelijks gebruik; daar beleef je wel plezier aan). Na diefstal van ouder gereedschap, ontvang je dus een lage restwaarde. Een goed begrip hiervan en een juiste toepassing van vervangen van gereedschap, zorgt dus dat je verwachtingen juist liggen als de expert de schade vaststelt en de verzekeraar uitkeert.

Tip! Aankoopbewijzen en bonnen bewaar je natuurlijk altijd goed, de expert zal ernaar vragen bij het vaststellen van de schade.

Beoordeling door klanten: 9,1/10 - 136 beoordelingen