arrow_drop_up arrow_drop_down

Privacyverklaring Logisch Verzekerd


Via Logisch Verzekerd vergelijkt en sluit u met onze vergelijkingstool eenvoudig en betrouwbaar zakelijke verzekeringen online af.  Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Daarbij werken wij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch: (023) 711 04 66

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17:00 uur

E-mail: Via het contactformulier op onze website

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze website u kiest te gebruiken. Zo verwerken wij uw kenteken alleen als u een (bestel)auto verzekering afsluit en gegevens van uw werknemers alleen bij het afsluiten van een verzuimverzekering.


Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u en/of uw personeel verwerken:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • KVK
 • Adresgegevens zakelijk
 • Kenteken
 • Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een reactie op een blog of een bericht in het contactformulier
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website. Deze hebben wij zo ver als mogelijk geanonimiseerd.


Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • om u de mogelijkheid te bieden een berekening te maken voor een zakelijke verzekering en de verzekeringen online af te sluiten. 
 • om uw een offerte per e-mail te verstrekken als u zelf een berekening voor een zakelijke verzekering heeft gemaakt op de website.
 • om u  te kunnen informeren over de status van uw verzekering, het acceptatie traject, aanvullende (preventie-) eisen van de verzekeraar en/of schades
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post. Wij sturen alleen informatie die voor u van belang is over de afgesloten verzekeringen. Geen commerciele nieuwsbrieven.
 • om u gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden via  Facebook 
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • om onze website te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er (o.a. met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt.


Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.


Nieuwsbrieven

Wij informeren u regelmatig over uw verzekeringen. Hiervoor maken we gebruik van Mailchimp. Met Mailchimp hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten. Door gebruik te maken van Mailchimp kunnen wij betere en gerichtere informatie aan u verstrekken over uw verzekeringen.  Zo voorkomen wij dat u informatie te zien krijgt, die voor u niet interessant is.


Cookies

Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies. Wilt u meer weten over cookies? Lees dan ons cookiebeleid.


Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.


Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Als u een verzekering heeft kunt u inloggen in mijn polismap om uw gegevens in te zien en te wijzigen. U kunt ook contact opnemen via de volgende gegevens:

Telefonisch: (023) 711 04 66

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17:00 uur

E-mail: Via het contactformulier op onze website

Post: Logisch Verzekerd

St. Anthoniusstraat 1E, 2153BA Nieuw-Vennep

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage ,u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.


Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 2 juli 2018.

Lees meer:

Cookiebeleid

Logisch Verzekerd maakt gebruik van Cookies
Beoordeling door klanten: 9/10 - 139 beoordelingen