U heeft een verzekering, maar bent u wel verzekerd?
Goede preventie verkleint de kans op schade en voorkomt financiële problemen. Download nu > 25 preventietips en voorkom dat u na schade geen uitkering krijgt!

Page content

Preventie, een belangrijk onderdeel van uw verzekeringen

Een van de vervelendste zaken die u kan overkomen is schade in uw onderneming of aan uw bedrijfspand. Gelukkig bent u hiervoor goed verzekerd. Maar is dat ook zo? En betaalt de verzekeraar ook echt (alle) schade uit? Een veel gehoorde klacht is dat u altijd premie betaalt, maar dat de verzekeraar niet thuis geeft als er een keer schade is. Er wordt dan verwezen naar de zogenaamde kleine lettertjes en de verzekeringsvoorwaarden.
Geen situatie die wij voor u wensen. Logisch Verzekerd wil niet alleen dat u goed verzekerd bent, maar ook dat u zelf weet wat u wel en niet heeft verzekerd en tegen welke voorwaarden u dat heeft gedaan.
Daarbij hoort ook dat u zelf heel goed weet aan welke eisen uw onderneming moet voldoen om recht te hebben op een uitkering bij schade. U wilt immers geen verrassingen. Daarom informeren wij u altijd vooraf over de preventie- eisen die verzekeraars stellen aan uw bedrijfsvoering of bedrijfspand.

Preventie-eisen

Alle verzekeraars stellen eisen aan de preventie die u als ondernemer moet treffen om aan de verzekeringsvoorwaarden van de verzekeraar te voldoen. Het niet voldoen aan deze preventie-eisen betekent dat de verzekeraar een eventuele schade-uitkering niet volledig hoeft uit te keren of zelfs volledig mag weigeren.

Veel voorkomende preventie-eisen:

Brand:

 • Heeft u voldoende blusmiddelen? Bevatten deze een sticker met een keuringsdatum of wordt uw logboek na iedere controle keurig bijgewerkt? Als u een onderhoudscontract* heeft afgesloten met een erkend onderhoudsbedrijf hoeft u daar niet meer over te denken en worden uw blusmiddelen regelmatig gecontroleerd.
 • Heeft u een brandmeldinstallatie met doormelding naar de particuliere alarmcentrale?; verzekeraars kunnen deze eisen, zeker voor de grotere panden en indien u zeer waardevolle inventaris of brandbare goederen heeft.
 • Preventie

 • Elektrische installatie gekeurd conform NEN 1010 en NEN 3140; de elektrische installatie dient een onderhoudscontract* te bevatten, welke bij schade overlegd kan worden aan de verzekeraar

Note!

 • Heeft u een pand in eigendom, dan moet u als eigenaar zorgen voor periodieke inspectie van de elektrische installatie
 • Huurt u het pand, dan moet de eigenaar er op toe zien dat de elektrische installatie periodiek gekeurd wordt. Veel eigenaren weten dit niet, dus wijs hem er dan op

Waarom dit zo belangrijk is? Dat leest u in dit artikel over een brand.

Inbraak:
Elektronische eisen

 • Alarm met doormelding naar particuliere alarmcentrale inclusief een onderhoudscontract*; Vaak is dit een eis van de verzekeraar; daarnaast kan dit premievoordeel opleveren. Deze eis is afhankelijk van de waarde en “attractiviteit’ van uw te verzekeren goederen of bedrijfspand. Hoe hoger deze verzekerde waarde, des te groter is de kans dat de verzekeraar een alarm eist.

Bouwkundige eisen

 • Sloten op deuren en ramen; SKG**R (dit kunt u aflezen op uw deurbeslag aan de buitenkant van het slot). Heeft u (overal) het juiste hang & sluitwerk? Dit kan u na inbraak vervelende discussies besparen

Tip! denk eens na als u uw sloten gaat vervangen, te investeren in gecertificeerde sloten en sleutels. U krijgt dan een certificaat bij aanschaf. Wilt u een nieuwe sleutel bestellen, kan dat alleen door het afgegeven certificaat te laten zien. Hiermee wordt het onmogelijk voor derden om uw sleutel te kopiëren.

Tip! hebben werknemers sleutels in bezit? Registreer wie een sleutel heeft en laat deze werknemers tekenen voor ontvangst. Gaan ze uit dienst, laat ze dan tekenen zodra de sleutel is ingeleverd. U voorkomt daarmee dat u het overzicht kwijt raakt wie sleutels heeft en dat oude werknemers uw pand in kunnen.

Personeel:

 • Zowel de Arbowet als de verzekeraar stellen eisen aan de werkomstandigheden van personeel in uw bedrijf
 • Heeft u een RIE uitgevoerd en uw personeel geïnformeerd over de risico’s die zij lopen? In het kader van werkgeversaansprakelijkheid is het van belang dat u hier voldoende aandacht aan besteedt

Note!
Als u zich via ons verzekert, informeren wij informeren u altijd vooraf over de preventie-eisen die verzekeraars stellen. Verzekert u via ons een pand, is in de meeste gevallen een gratis inspectie onderdeel van onze dienstverlening. Deze inspectie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij. Na inspectie ontvangt u het preventierapport. Dit rapport bevat een overzicht met de preventie-eisen die verzekeraars stellen en de mate waarin u hier aan voldoet. Heel overzichtelijk allemaal. Tijdens de inspectie wordt tevens de herbouwwaarde vastgesteld; deze biedt u tevens een garantie tegen onderverzekering.

*TIP!
Bewaar uw onderhoudscontracten altijd op een veilige plek. Na schade kan de verzekeraar u vragen de betreffende certificaten te overleggen als bewijs

Wilt u weten aan welke eisen uw onderneming moet voldoen? Stuur een e-mail naar info@logischverzekerd.nl of bel ons op (023) 711 04 66

Huurder of eigenaar?

Huurder:
In veel gevallen verlegt de eigenaar van het pand de preventie-eisen die de verzekeraar stelt naar de huurder. Dit doet zij door de preventie-eisen op te nemen in de huurovereenkomst. Controleer als huurder uw huurovereenkomst hierop. U bent dan verantwoordelijk!
Eigenaar:
Andersom geldt dat u als eigenaar van het pand een eigendomsclausule kunt laten opnemen in de verzekeringsovereenkomst. Heeft u de preventie-eisen verlegd naar de huurder en heeft u dit vastgelegd in een door beiden partijen getekende huurovereenkomst, dan zal de verzekeraar u de schade-uitkering niet weigeren.

Eigendomsclausule

Eigendomsclausule

Meer preventie?

Wilt u meer lezen over preventie? Kijk dan ook op de pagina over waterschade!

  Beoordeling door klanten: 9,1/10 - 136 beoordelingen