U heeft een verzekering, maar bent u wel verzekerd?
Goede preventie verkleint de kans op schade en voorkomt financiële problemen. Download nu > 25 preventietips en voorkom dat u na schade geen uitkering krijgt!

Page content

article content

Premiestijging naar aanleiding van herberekening 2017?

Heeft u ook een premieverhoging ontvangen voor uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, uw bedrijfsschadeverzekering (brutowinstdervingsverzekering) of zakelijke rechtsbijstandverzekering? Dat zou goed kunnen kloppen. Wij ontvingen diverse telefoontjes van bezorgde klanten. Tijd dus voor een blog met wat extra uitleg.

Premieverhoging

Afgelopen najaar hebben wij (en veel verzekeraars) de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, bedrijfsschadeverzekering of zakelijke rechtsbijstandverzekering herberekend (in de volksmond naverrekend). Dit houdt in dat aan u is gevraagd om zowel omzet – en loongegevens, als personeelsgegevens aan te leveren aan de verzekeraar. Ook wij hebben u gevraagd deze gegevens aan te leveren. Veel van onze klanten hebben dat gedaan. (Niet iedereen overigens. En dat betekent volgens de voorwaarden een verhoging van 25% van de premie!)

Waarom een jaarlijkse herberekening van de premie?

De reden waarom verzekeraars ieder jaar de premie herberekenen of naverrekenen, heeft met het verzekerde risico te maken. De premie voor de hierboven genoemde verzekeringen is gebaseerd op de omzet, loon en personeelsgegevens. Simpel gezegd, hoe hoger de omzet, hoe meer personeel en hoe hoger de lonen van uw bedrijf, hoe hoger uw premie voor deze verzekeringen. Het risico voor de verzekeraar is dan ook groter.
Een voorbeeld:
Stel u werkt als zzp’er. Dan werkt u alleen. De enige die fouten kan maken bent u. Afhankelijk van uw werkzaamheden, hoort hier een relatieve lage premie bij. Stel u heeft één werknemer. Dan kunnen twee mensen een fout maken. Een hoger risico voor de verzekeraar dus. En als u 10 man personeel heeft, kunnen nog meer mensen een fout maken. Dit betekent dus een hogere premie. Daarom heffen verzekeraars premie over de omzet, loonsom en aantal personeelsleden. Op deze manier wordt uw individuele bedrijfsrisico doorberekend in de risicopremie.

Naverrekenen of herberekenen?

De meeste verzekeraars hanteren een voorschot premie en een naverrekening voor de aansprakelijkheidsverzekering, de bedrijfsschadeverzekering en de zakelijke rechtsbijstandverzekering. U betaalt dus premie als voorschot, gebaseerd op gegevens die u vooraf verstrekt. Na afloop van het jaar vraagt de verzekeraar u om de definitieve gegevens van dat jaar. Over het verschil betaalt u bij of ontvangt u terug.

Logisch Verzekerd werkt alleen met herberekeningen:

Wij vragen u éénmaal per jaar om gegevens over dat betreffende jaar aan te leveren. Meestal in juni vragen wij bij u omzet, loon en personeelsgegevens op. U heeft dan tot 1 november de tijd om ons deze gegevens digitaal (via onze website) aan te leveren. Wij  vragen u altijd al voor 1 september de gegevens aan te leveren. Zodat we zeker zijn dat iedereen de gegevens op tijd heeft aangeleverd.
Nadat de verzekeraar uw gegevens heeft verwerkt vindt een herberekening over het betreffende jaar plaats. Eind 2017 was deze actie dus afgerond en ontvingen alle klanten een nieuwe polis. De premie op deze polis was regelmatig (iets) hoger dan men had verwacht. De reden voor de hogere premie is dus in de meeste gevallen een stijging van de omzet, het loon en/of het aantal personeelsleden. Op zich een goed teken, toch? Wij nemen dan aan dat uw bedrijf groeit en goed draait. En ja, daar hoort een hogere (risico) premie bij.

Tip!
Groeit u bedrijf hard of verwacht u dat uw bedrijf gaat groeien? Geef ons dan al eerder de stijging van omzet, loon en personeelsgegevens door. Wij passen uw polis(sen) dan tussentijds aan. Dat scheelt u dus een eenmalige hoge bijbetaling. Als u maandelijks de premie betaalt, betaalt u de verhoging dan in enkele maanden in plaats van in één keer.

Andere premieverhogingen

Natuurlijk verhogen verzekeraars soms hun premies. Bijvoorbeeld omdat het aantal schades (en bijhorende schade-uitkeringen) stijgt. Hoewel wij geen grote verhogingen bij de aansprakelijkheidsverzekering, bedrijfsschadeverzekering of zakelijke rechtsbijstandverzekeringen zijn tegengekomen, kan dit ook zorgen voor hogere premies. Als verzekeraars hun premies om deze reden verhogen, melden zij dit bij de verlenging van uw polis. U wordt dus nadrukkelijk over de reden van de premieverhoging geïnformeerd.

Heeft u vragen over de verhoging van uw premie of begrijpt u niet waarom uw premie is gestegen? Bel of mail ons dan. Wij leggen u dit dan uit aan de hand van de bij ons bekende gegevens.

Comment Section

0 reacties op “Premiestijging naar aanleiding van herberekening 2017?

Plaats een reactie


*


Beoordeling door klanten: 9,1/10 - 136 beoordelingen