U heeft een verzekering, maar bent u wel verzekerd?
Goede preventie verkleint de kans op schade en voorkomt financiële problemen. Download nu > 25 preventietips en voorkom dat u na schade geen uitkering krijgt!

Page content

Naverrekenen

Na afloop van het jaar is pas bekend hoeveel medewerkers u had, wat u aan loon betaalde, uw definitieve omzet en (bruto) winst. Door middel van de naverrekening berekent de verzekeraar dan de definitieve premie over het vorige jaar met uw definitieve gegevens.
Tegelijkertijd wordt de nieuwe voorschotpremie voor het lopende jaar vast gesteld. Ook gebaseerd op de gegevens van het vorige jaar.

Waarom naverrekenen?

Waarom is dat naverrekenen noodzakelijk?
Bij aanvang van de verzekering heeft u gegevens doorgegeven. De verwachte omzet, verwachte loonsom en hoeveel medewerkers u in dienst heeft. Natuurlijk maakte u daarvoor een goede inschatting.
Maar u wist van tevoren niet dat het zo’n geweldig jaar zou worden en uw bedrijf zo hard zou groeien.
Eigenlijk betaalde u dus te weinig premie over het afgelopen jaar voor het risico dat afgedekt moest worden. Maar omdat u dat van te voren niet kon weten, wordt dat met de naverrekening gecorrigeerd.

Uw voorschotpremie voor het lopende jaar wordt ook na de naverrekening opnieuw vastgesteld. Hierdoor betaalt u dus een premie die beter past bij het risico dat u afgedekt heeft met de betreffende verzekering.

Andersom kan ook. Het gaat economisch niet zo goed. En uw verwachte omzet, winst of het aantal personeelsleden neemt niet toe, maar neemt juist af. Dat betekent dat u teveel premie heeft betaald in het afgelopen jaar voor het risico dat u heeft afgedekt. Bij de naverrekening krijgt u dus nog geld terug over het afgelopen jaar. En voor het lopende jaar betaalt u een lagere premie. Tenzij u natuurlijk weer een (forse) groei verwacht, dan kunt u dit ook doorgeven aan de tussenpersoon/ verzekeraar.

Vaststellen definitieve schade

Bij een verzuimverzekering wordt niet alleen de premie definitief vast gesteld bij de naverrekening. Ook de schade, mocht u het afgelopen jaar schade hebben gehad. De reeds uitgekeerde schades zijn ook op basis van de door u vooraf verstrekte gegevens uitgekeerd. En het kan dus zijn dat u nog een stukje extra uitkering tegoed heeft van de verzekeraar.
Dit is niet altijd het geval, want het kan ook zo zijn dat er bij schade al loonstroken zijn opgevraagd. In dat geval heeft u direct de juiste uitkering gekregen.

Voor welke verzekeringen

Niet voor alle verzekeringen geldt dat ze werken op basis van voorschotpremies en naverrekeningen. Een lijstje van verzekeringen waarbij het wel voorkomt:Naverrekenen

  • Collectieve inkomensverzekeringen, waaronder de verzuimverzekering.
  • Bedrijfsschade
  • Aansprakelijkheid
  • Bedrijfsrechtsbijstand

Gegevens opsturen

Verzekeraars vragen u binnen een bepaalde periode de juiste gegevens op te sturen. De gegevens moeten soms worden aangevuld met een door de boekhouder geaccordeerde verzamelloonstaat, jaarrekening of andere stukken die van belang kunnen zijn.

Meestal heeft u hiervoor enkele weken de tijd. Natuurlijk kan het gebeuren dat u het vergeet. Daarom ontvangt u ook nog een herinnering.

Geen gegevens ingestuurd?

Als u niet reageert op het verzoek van de verzekeraar om gegevens in te sturen om de definitieve premie vast te stellen, verhoogt de verzekeraar de premie.
Zij nemen daar een vast percentage voor. Dat kan 10% zijn, maar ook bijvoorbeeld 25%. En ook uw nieuwe voorschotpremie wordt hierop gebaseerd.
Bij een verzuimverzekering kan een eventuele uitkering dan ook teruggevorderd worden.

    Beoordeling door klanten: 9,1/10 - 136 beoordelingen