arrow_drop_up arrow_drop_down
25 april 2019 

Maken wij onze klanten bang?

“Ja goedemiddag met mevrouw X, ik bel even naar aanleiding van de mailtjes die jullie steeds sturen. Ik word er bang van.” Zo begon vorige week een gesprek met een van onze klanten. De eerste reactie? Huh, bang, waarom dan? Wat voor mail hebben we gestuurd waar iemand bang van kan worden?

Betalingsachterstanden

Zou het gaan om een (langdurige) betalingsachterstand? Wij en de verzekeraar sturen dan een e-mail waarin wordt aangegeven dat bij niet betalen van de premie de dekking wordt opgeschort. En mogelijk zelfs de verzekering wordt beëindigd. Bij het definitief niet betalen van verzekeringspremie, zal deze persoon als niet-betaler van premie in het systeem van de verzekeraar komen te staan met als gevolg dat deze betreffende klant in de meeste gevallen niet opnieuw een verzekering kan afsluiten bij die betreffende partij. Wij kunnen ons voorstellen dat je hier van schrikt, maar dat is dan niet bij de eerste herinnering. Het kan een keer gebeuren dat er iets mis is gegaan met de premiebetaling. Dus pas bij de derde herinnering kunnen er mogelijk consequenties volgen. Natuurlijk kun je schrikken van zo’n e-mail, maar dan gaat er al enkele maanden iets niet goed in de premiebetaling en is het ook niet de eerste keer dat je hier op gewezen wordt. Zowel vanuit de verzekeraar als vanuit ons.

Maar nee, er was geen sprake van een betalingsachterstand, dus deze klant had het niet over dit soort e-mail.Maken wij onze klanten bang

 

Nieuwsbrieven

Naar klanten met een verzekering voor een horecabedrijf, een zakelijke opstalverzekering of een andere zakelijke verzekering sturen wij ook periodiek een nieuwsbrief per e-mail. Dit doen wij om onze klanten te helpen de voorwaarden en preventie-eisen die de verzekeraars stellen uit te leggen. De klant waarover we in deze blog schrijven, belde dus over onze nieuwsbrief met betrekking tot haar zakelijke opstalverzekering. Zij was geschrokken van deze e-mails. Dat is natuurlijk niet onze bedoeling. Waarom informeren wij onze klanten eigenlijk regelmatig over zijn/ haar verzekeringen?

Voorwaarden en clausules lezen

Onze ervaring is dat de clausules en de voorwaarden van een verzekering meestal niet helemaal worden doorgelezen. Maar het is heel belangrijk dat u weet wat er in de clausules en voorwaarden van de verzekering staat. Zodra u een schade meldt bij de verzekeraar, gaat de verzekeraar kijken of er aan de voorwaarden is voldaan om een uitkering te krijgen. En even heel kort door de bocht: heeft u niet aan de eisen en voorwaarden voldaan, dan keert de verzekeraar minder uit of zelfs helemaal niet.

Vaak wordt verzekeraars verweten dat ze niet uitkeren na schade. Maar met enige regelmaat is het niet de schuld van de verzekeraar dat er niet wordt uitgekeerd. Het ligt dikwijls aan de verzekerde zelf, omdat deze de afspraken (clausules) uit de verzekeringsovereenkomst niet heeft opgevolgd. Een overeenkomst bevat rechten en plichten voor beide partijen. Klanten hebben recht op een uitkering na schade en de verzekeraar heeft de plicht uit te keren als de afspraken uit de verzekeringsovereenkomsten zijn nagekomen. Zo werkt dat.
Het principe van verzekeren is dat u een risico afdekt met een verzekering, als u dat zelf financieel niet kan dragen, mocht dit risico zich voordoen. De verzekeraar, risicodrager, wil natuurlijk de kans op schade zo klein mogelijk maken. Daarom willen ze u graag verzekeren, maar dan moet u wel zorgen dat de kans op schade daadwerkelijk zo klein als mogelijk is. En hoe u dat doet, dat hebben zij vastgelegd in de clausules en voorwaarden bij de polis. Bij aanvang van de verzekering accepteert u deze clausules en voorwaarden en dus moet u zich aan de gemaakte afspraken houden, wilt u bij schade een uitkering krijgen.

De nieuwsbrieven die wij met enige regelmaat versturen, hebben wij zo gemaakt dat deze betrekking hebben op de branche waarin u onderneemt. Wij proberen u hierdoor heel gericht te informeren over uw verzekeringen. Bijna altijd zijn deze nieuwsbrieven alleen informatief, niet commercieel. Wij helpen u hiermee een goed inzicht te geven in de afspraken die gelden binnen uw verzekeringsovereenkomst. Wij noemen ook altijd enkele tips. Tips, waarmee wij u vragen bepaalde zaken te controleren. Hiermee hopen wij uw bewustzijn te vergroten. Wij dragen dus onze kennis over aan u. Dat vinden wij belangrijk.

Informatie verstrekken

Naast het bemiddelen in zakelijke verzekeringen willen wij ook graag dat onze klanten goed verzekerd zijn, en ook weten dat zij goed verzekerd zijn. Wij geloven in het begrijpelijk maken van zakelijke verzekeringen en delen daarom veel informatie met onze klanten.
Bij afsluiten van de verzekering
Bij het afsluiten van de verzekering informeren wij onze klanten over de belangrijkste clausules, vrij vertaald: preventie-eisen. Wij sturen, direct nadat u de polis heeft ontvangen,  altijd een e-mail met daarbij een bijlage waarin een de belangrijkste preventie-eisen (nogmaals) worden uitgelegd.
Nieuwsbrieven
En we sturen u (maandelijks) nieuwsbrieven waarin we dieper ingaan op de preventie-eisen en clausules van de afgesloten verzekering. Een uitleg van een clausule, wat betekent het voor u? Aan welke eisen moet u voldoen, en welke acties kunt u nemen om te zorgen dat u eraan voldoet.
Wijzigingen in uw situatie
Daarnaast sturen wij onze klanten één keer per jaar een mail, waarin wij vragen om wijzigingen in de bedrijfssituatie (wijziging juridische ondernemingsvorm, uitbreiding, verkoop, omzet, personeel e.d.) door te geven. Zodra wij reactie van onze klant ontvangen, controleren wij de polissen en bij afwijkingen gaan wij in gesprek met onze klanten. Dat bijna geheel geautomatiseerd.
Maken wij onze klanten bang

Door op deze manier informatie te blijven verstrekken aan onze klanten hopen we hen op weg te helpen met het begrijpelijk maken van de verzekeringen die zij hebben afgesloten. En belangrijker nog, dat zij weten aan welke eisen ze moeten voldoen om een (volledige) uitkering te kunnen krijgen bij schade. Natuurlijk is dit (helaas) geen garantie om een uitkering te krijgen bij schade. Er zijn nog veel meer dingen van invloed zoals het op tijd betalen van de premie en of de oorzaak van schade wel onder de verzekering valt.

Duurzaam ondernemen

Waarom verstrekken wij nu zoveel informatie? Zoveel dat het sommige klanten dus duizelt en zelfs een beetje bang maakt. Wij bouwen graag aan een duurzame, langdurige relatie met onze klanten. En daarbij hoort voor ons het verstrekken van informatie. Natuurlijk niet om klanten angst aan te jagen. Nee juist niet. Wij verstrekken informatie om elke klant te helpen. Om te zorgen dat onze klant zijn verzekeringsovereenkomst zo goed als mogelijk begrijpt. En daarbij zo goed mogelijk aan de eisen van de verzekeraar voldoet. Bij schade hopen we dan niet meer te horen:”Verzekeraars betalen toch nooit!”

En de klant die bang was geworden van onze e-mails? Zij maakte zich vooral zorgen dat ze niet aan de voorwaarden voldeed. Met een beetje extra hulp, in dit geval telefonisch was zij gerustgesteld. Ze wist wat ze moet doen en begrijpt nu de voorwaarden en clausules weer een stukje beter.
Wij kunnen namelijk alleen maar algemene informatie verstrekken in de nieuwsbrieven, gelukkig wel per branche waarin de klant onderneemt, maar als onze klanten vragen hebben over de nieuwsbrief, kunnen ze altijd bij ons terecht.

Over de schrijver
Reactie plaatsen

Logisch Verzekerd maakt gebruik van Cookies
Beoordeling door klanten: 9/10 - 139 beoordelingen