U heeft een verzekering, maar bent u wel verzekerd?
Goede preventie verkleint de kans op schade en voorkomt financiële problemen. Download nu > 25 preventietips en voorkom dat u na schade geen uitkering krijgt!

Page content

Alarm met doormelding naar een meldkamer, voorkomen van inbraak

Als u een inventaris- en goederen verzekering afsluit voor uw winkel of horecagelegenheid, dan moet u verplicht een inbraakalarm met meldsysteem in uw zaak hebben laten monteren. Nederlandse verzekeraars eisen dit. Heeft u geen alarm met doormelding naar een meldkamer? U krijgt dan geen uitkering als er bij u wordt ingebroken. Verzekeraars hebben dit in hun clausules opgenomen (er zijn uitzonderingen waarbij geen inbraakalarm met doormelding wordt geëist, maar in de meeste situaties kunt u er van uitgaan dat u wel een alarm met doormelding moet hebben. Kijk altijd in uw eigen polis wat voor u van toepassing is).

Clausules inbraak

Wat regelen verzekeraars in hun verzekeringspolissen rondom het hebben van een inbraakalarm? Leest u de clausules van uw inventaris- en goederenverzekering en kent u deze inbraakclausule? Pak uw polis er eens bij en lees de voor u geldende clausules hierop na.
Een voorbeeld:

Inbraak algemeen

2.1.1 Er dient een elektronisch inbraakalarm aanwezig te zijn, dat is aangelegd door een BORG beveiligingsbedrijf, een VEB aangesloten beveiligingsbedrijf of een ander door verzekeraars geaccepteerd beveiligingsbedrijf, minimaal conform BORG Es / E1. Vanaf risicoklasse 2 moet dit zijn bevestigd met een door het beveiligingsbedrijf afgegeven geldig inbraakcertificaat/opleveringsbewijs, waarop de juiste geconstateerde risicoklasse en gerealiseerde preventiemaatregelen staan aangegeven.

Ten aanzien van het elektronisch alarm is verzekeringnemer verplicht:
1a. een onderhoudscontract af te sluiten met het beveiligingsbedrijf voor minimaal 1 controle per jaar. Het onderhoudscontract moet van kracht blijven gedurende de looptijd van de verzekering;
1b. er voor te zorgen dat indien de beveiliging is opgeleverd met een inbraakcertificaat, afgegeven door het Nationaal Centrum voor Preventie of door verzekeraar, dit certificaat van kracht blijft en haar geldigheid behoudt gedurende de looptijd van de verzekering;
2. de beveiliging in een werkvaardige toestand te houden en te gebruiken;
3a. indien de beveiliging zich om welke reden dan ook niet in werkvaardige toestand bevindt dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de eerstvolgende werkdag, mede te delen aan het beveiligingsbedrijf en,
3b. indien de beveiliging niet binnen 3 x 24 uur gerepareerd kan worden verzekeraar hierover zo spoedig mogelijk na het bekend worden hiervan in te lichten en de voorschriften van verzekeraar op te volgen;
4. gedurende de tijd dat de beveiliging zich niet in werkvaardige toestand bevindt of gedurende de tijd dat het signaal van de elektronische beveiliging niet aan de Particuliere Alarm Centrale (PAC) wordt doorgemeld en/of niet aan de afgesproken opvolgingsdiensten en politie wordt doorgegeven, maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat er een geringere graad van beveiliging optreedt;

Inbraakalarm

Wat staat er in de clausules?

Wat staat er nu precies in de clausules? Ondanks dat elke Nederlandse verzekeraar zijn eigen clausules heeft, komen ze in grote delen overeen. Wij leggen het hieronder voor u uit:

 • U moet als ondernemer met een winkel/pand een inbraakalarmsysteem hebben in uw winkel die afgaat als iemand inbreekt.
 • Met afgaan bedoelen wij dat het inbraaksysteem automatisch -zonder uw tussenkomst- de meldkamer informeert (zij belt direct de politie).
 • Dit inbraaksysteem met doormelding moet zijn aangelegd door een erkend BORG- of VEB- installateur. Deze herkent u aan de volgende logo’s:
 • Het alarmsysteem met doormelding naar een meldkamer, maakt onderdeel uit van een geheel aan inbraak voorkomende maatregelen:
  a. Een BORG- of VEB- installateur inventariseert in uw winkel welke inbraakpreventie reeds aanwezig is.
  b. Aan de hand van risicoklasses, (kleine winkels meestal risicoklasse 2) bepaalt deze BORG- of VEB- installateur welke maatregelen nog (extra) aangepast/ gemonteerd moeten worden om aan de eisen van verzekeraars te voldoen.
  c. Is het geheel aan inbraakpreventie gemonteerd, ontvangt u een BORG certificaat.
  d. Dit BORG certificaat moet u de verzekeraar kunnen tonen na inbraakschade

Inbraakpreventie is niet alleen een inbraakalarm

De tekst hierboven heeft alleen betrekking op het inbraakalarm. In de clausules van de verzekeraar staan ook andere inbraak voorkomende maatregelen.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen technische maatregelen en organisatorische maatregelen.
Onder technische maatregelen wordt naast het hebben van een inbraakalarm met doormelding naar een meldkamer ook goed hang & sluitwerk op ramen en deuren (minimaal 2**SKG sloten) verstaan.
Organisatorische maatregelen zijn bijvoorbeeld goed sleutelbeheer (wie heeft er sleutels van uw pand?), een laatste loopronde, controleren of ramen en deuren dicht zijn bij vertrek etc.

Aan welke eisen moet u voldoen?

Wilt u precies weten aan welke inbraak preventie eisen u moet voldoen raadpleeg dan ons, een adviseur of bekijk onderstaande tabel. Deze tabel wordt door alle verzekeraars gehanteerd:
Tabel VRKI 2018

Wat als u niet aan de eisen van de verzekeraar voldoet?

Wat de gevolgen kunnen zijn van het niet voldoen aan de inbraakvoorkomende eisen die verzekeraars stellen?
Stel er wordt ingebroken en u blijkt geen alarm met doormelding te hebben? Dan zal de schade ten gevolge van inbraak vermoedelijk niet vergoed worden. De reden hiervoor is dat verzekeraars harde eisen (zgn. garanties) stellen. Daar moet u verplicht aan voldoen. Voldoet u hier niet aan, dan kan de verzekeraar een schadevergoeding weigeren. Letterlijk wordt het woord “garantie” in clausules opgenomen. Leest u dit woord, dan moet u aan die eis verplicht voldoen. Niet voldoen betekent zeer waarschijnlijk geen schadevergoeding. Controleer daarom altijd goed (of raadpleeg uw verzekeraar of adviseur) aan welke eisen u verplicht moet voldoen. Uit ervaring weten wij dat veel ondernemers niet de juiste inbraakpreventie hebben getroffen. Hoe vervelend is het als u getroffen wordt door inbraak en uw schade wordt niet vergoed?

  Beoordeling door klanten: 9,1/10 - 136 beoordelingen