U heeft een verzekering, maar bent u wel verzekerd?
Goede preventie verkleint de kans op schade en voorkomt financiële problemen. Download nu > 25 preventietips en voorkom dat u na schade geen uitkering krijgt!

Page content

Cafetaria

Cafetaria verzekeren: welke verzekeringen?

Wij verzekeren alle soorten cafetaria en snackbars in Nederland, van groot tot klein. Een snackbar of een cafetaria met eetcafé etc. Alleen verzekeren wij geen foodtrucks.
De meeste cafetaria-ondernemers kiezen in ieder geval voor een brand- en inbraakverzekering, ze verzekeren de inventaris en goederen, bedrijfsaansprakelijkheid (incl. werkgeversaansprakelijkheid!) en verlies van omzet (bedrijfsschadeverzekering). Daarnaast kiest een groot aantal cafetaria-eigenaren voor een zakelijke rechtsbijstandsverzekering. Wist u dat wij de goedkoopste bestelautoverzekering van Nederland hebben? Heeft u een bestelauto, dan is het zeker de moeite waar om hier uw voordeel te berekenen.

 

Cafetaria verzekerenFrituur:

Het belangrijkste apparaat in een cafetaria is de frituur. Verzekeraars vinden de frituur een groot brandrisico, waar horeca ondernemers dus veel aandacht aan moeten besteden. Daarom bestaat de frituurovenclausule.

De frituurovens moeten zijn voorzien van sluitdeksels en thermostaten waarbij geldt, dat deze in goede staat moeten worden gehouden, dat de sluitdeksel(s) zich naast de oven bevinden als deze brandt en dat de kruimresten op de bodem regelmatig worden verwijderd. Verzekeraars nemen altijd deze clausule op, die specifiek voor cafetaria en overige horecazaken geldt waar gefrituurd wordt:

 

Frituurovenclausule:
De verzekering garandeert en deze verzekering geschiedt daarom op de uitdrukkelijke voorwaarde dat:
De frituuroven(s) is/zijn voorzien van sluitdeksel(s) en thermosta(a)t(en), waarbij geldt, dat de thermosta(a)t(en) in goede staat dienst te worden gehouden, dat de sluitdeksel(s) zich naast de oven bevinden als deze brandt en dat de kruimresten op de bodem regelmatig worden verwijderd.
De frituuroven(s) is/zijn voorzien van een thermo-elektrische waakvlambeveiliging, waarbij geldt, dat geen gas uit de branders kan stromen als deze niet ontstoken zijn.
De frituuroven(s) is/zijn voorzien van eindbeveiliging, die de gas toevoer- en afzuiginstallatie uitschakelt bij een defect aan de oven(s).
Ter zake van deze oven(s) is een onderhoudsabonnement afgesloten met de leveranciers daarvan, dan wel met een erkend installateur, voor jaarlijkse controle en onderhoud van de oven(s).
De oven(s) brand(t)(en) niet indien verzekerde of iemand van diens personeel niet constant in de onmiddellijke nabijheid daarvan is.

Wanneer in uw cafetaria brand ontstaat als gevolg van het niet voldoen aan bovenstaande voorwaarde zijn verzekeraars niet tot schadevergoeding verplicht.

Waar moet u aan denken als u uw cafetaria verzekert?

U wilt graag meer weten over de verschillende verzekeringen voor uw cafetaria. Een terechte vraag. Een kleine opsomming van de verzekeringen die u als cafetaria-eigenaar vaak nodig heeft.

 • Opstal (als u eigenaar van het pand bent)
 • Huurdersbelang (verbeteringen/ verbouwingen die u als huurder heeft gedaan)
 • Inventaris/ goederen
 • Bedrijfsschade
 • Bedrijfsaansprakelijkheid
 • Overig als glas, geld, rechtsbijstand
 • bestelauto verzekering

Uw cafetaria verzekeren?

Dat kan gemakkelijk online, zonder een lang papieren aanvraagtraject. Bereken zelf de premie en sluit direct uw verzekering af.

Verzekeraars stellen preventie-eisen

Verzekeraars eisen dat u preventiemaatregelen treft om schade door brand, inbraak, en water te voorkomen. Deze eisen vindt u terug in de verzekeringspolissen, clausules en voorwaarden. Door te investeren in de juiste preventiemaatregelen verlaagt u de kans dat u door schade getroffen wordt en voorkomt u discussie bij schade omdat u geen maatregelen heeft genomen om schade te voorkomen of beperken. Indien er schade is en u heeft niet de juiste preventiemaatregelen getroffen, mogen verzekeraars u een uitkering weigeren. De kosten van preventie bedragen in de meeste gevallen slechts enkele honderden euro’s. Deze kosten wegen mag gemak op tegen de (financiële) ellende waarmee u getroffen wordt na schade en u geen vergoeding krijgt van de verzekeraar.

Preventie-eisen cafetaria

Brandpreventie:

  • Voldoende en geldige/ gekeurde blusmiddelen
  • Gekeurde elektrische installatie conform normen NEN 1010 en NEN 3140
  • buitenopslag
  • Afvalcontainers buiten afsluiten met goed slot
  • gebruik vlamdovende afvalbakken
  • goed onderhouden van afzuiginstallatie
  • frituurovens
  • gebruik flessengas apparatuur (gebruik koperen leidingen/ Giveg gekeurde hogedruk slangen)
  • brandgevaarlijke werkzaamheden

Inbraakpreventie:

 • Alarm met doormelding alarmcentrale
 • Goed hang & sluitwerk, minimaal  SKG**R.

Waterpreventie:

 • Onderhouden van CV installatie
 • Onderhouden van dakgoten en daken

Wil u meer weten over de preventie-eisen die verzekeraars stellen. De meest voorkomende hebben we voor u op een rij gezet.

  Beoordeling door klanten: 9,1/10 - 136 beoordelingen