arrow_drop_up arrow_drop_down

Dienstverleningsdocument

In dit document informeren wij u over de dienstverlening van RMV-C en Logisch Verzekerd


Waar kunt u ons vinden?

Logisch Verzekerd

Postadres: St. Anthoniusstraat 1E, 2153 BA Nieuw-Vennep

https://logischverzekerd.nl

info@logischverzekerd.nl

KvK Amsterdam: 58378413

Wie is RMV-C en wat is Logisch Verzekerd?

RMV-C staat voor Roy Mulder Verzekeringsoplossingen & Consultancy. RMV-C biedt adviezen, consultancydiensten rondom al uw verzekeringsvraagstukken. Tot onze diensten behoren risicoanalyses en het aanbieden van relevante verzekeringsoplossingen. Daarnaast staat RMV-C u bij met advies rondom verzuimbeleid, het terugdringen van ziekteverzuim en ondersteunen wij werkgevers bij WIA-trajecten.

RMV-C is tevens initiatiefnemer van https://logischverzekerd.nl.


Logisch Verzekerd biedt de volgende dienstverlening aan:

Het online vergelijken en afsluiten van (bedrijf)verzekeringen; u kunt direct uw verzekering online afsluiten.

Logisch Verzekerd bemiddelt voor u, maar adviseert niet.


Zijn wij geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten?

Jazeker, ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder

nummer: 12042444. Met de vergunning van de AFM mogen wij bemiddelen in:

  • Schadeverzekeringen
  • Inkomensverzekeringen


Wij bemiddelen dus niet in:

  1. Levensverzekeringen
  2. Bankspaarproducten
  3. Spaarrekeningen
  4. Hypothecair Krediet

Wiens belangen behartigen RMV-C en Logisch Verzekerd?

Wij stellen ons naast u op als uw betrokken partner. Onze dienstverlening bestaat uit een samenwerking met diverse partners binnen het verzekeringswezen. Met deze partijen zijn wij op geen enkele wijze verplichtingen aangegaan. Wij hebben dus ook geen enkele contractuele verplichting om uw verzekeringspolissen, na onze vergelijking en een aanbieding, te plaatsen bij een van onze partners. 

Adviseert/ bemiddelt Logisch Verzekerd ook over welk verzekeringscontract u moet afsluiten?

Logisch Verzekerd adviseert niet! U geeft via de website van Logisch Verzekerd aan wat u wil verzekeren en sluit deze verzekering online af bij de door u geselecteerde verzekeraar. Logisch Verzekerd treedt hierbij op als bemiddelaar.


Op de website krijgt u ook direct toegang tot het wettelijk verplichte IPID. IPID staat voor: Insurance Product Information Document. Het is een Informatiedocument met daarin een samenvatting van de belangrijkste kenmerken van het product. Wellicht bij u bekend als verzekeringskaart.  Als u de verzekering online afsluit, moet u zelf deze verzekeringskaart downloaden en opslaan. Sluit de verzekering telefonisch af, dan verstrekken wij u deze verzekeringskaart voor het afsluiten van de verzekering per e-mail. Mocht u bij ons op kantoor de verzekering afsluiten, dan krijgt u deze van ons op papier overhandigt.


 Daarnaast geeft Logisch Verzekerd na afsluiten een toelichting op het verzekeringspakket. Deze toelichting wordt per e-mail aan u verzonden na het afsluiten van het verzekeringspakket.

Deze toelichting bestaat uit de belangrijkste (preventie)eisen die verzekeraars stellen. U moet hier aan voldoen om een schade-uitkering niet in gevaar te brengen. Deze toelichting is niet alles-omvattend. U dient zelf verantwoordelijkheid te nemen door de polis, clausules en voorwaarden van verzekeraars te lezen. En zelf te bekijken of u verzekert wat u verzekerd wil hebben.

Onze beloning en partners

Dienstverleningsdocument

Hoe selecteert Logisch Verzekerd aanbieders van verzekeringspolissen?

RMV-C en Logisch Verzekerd beschikken over een uitgebreid netwerk dat bestaat uit meerdere verzekeringspartners. Dit zijn Voogd&Voogd, APC Holland, Driessen Assuradeuren, Felison Assuradeuren en Nederlandse Branche Polis. Dit zijn zowel verzekeraars als intermediairs, partijen die verstand hebben van uw bedrijfstak. In de meeste gevallen ontwikkelen zij maatwerkproducten voor verzekeringen die aansluiten op uw situatie en activiteiten. Onze samenwerking met deze partijen is altijd gebaseerd op een nauwlettende analyse en beoordeling van de prijs-kwaliteitverhouding van zowel de dienstverlening als de verzekeringsproducten. Kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons hoog in het vaandel.

Hoe wordt Logisch Verzekerd beloond?

Online afsluiten van verzekeringen

Als u online of telefonisch uw verzekeringen via ons afsluit, ontvangen wij een doorlopende provisie gedurende de looptijd van de overeenkomst. Bij sommige producten krijgen wij een lagere provisie, zodat wij u een lagere premie kunnen bieden. Wij denken dat dit meer passend is bij het betreffende product.


Doorverwijzen naar verzekeringspartners

Helpen wij u met doorverwijzen naar een verzekeringspartner (waarbij wij in de toekomst niet optreden als uw adviseur), ontvangen wij eenmalige aanbrengvergoeding van deze partner.

Hoe lang blijft u aan ons verbonden?

Logisch Verzekerd is geen traditionele tussenpersoon, maar een online bemiddelaar. Onze contacten verlopen in de meeste gevallen via e-mail en telefoon. Indien u wenst is bezoek op afspraak mogelijk.

De looptijd van de verzekeringsovereenkomsten die wij aanbieden is als volgt:

Bedrijfsverzekeringen: 1 jaar of 3 jarige contracten (hierover informeren wij u vooraf)

Particuliere verzekeringen: 1 jarige contracten

U kunt tussentijds in de meeste gevallen niet opzeggen. Echter, als u niet tevreden bent over onze dienstverlening zullen wij in overleg met onze verzekeringspartner altijd een oplossing met u zoeken.

Na afloop van de contractstermijn gelden de wettelijke regels tot opzeggen. Dit betekent in de meeste gevallen een opzegtermijn van een maand.

Klachtenprocedure

Wat doet u indien u niet tevreden bent met onze dienstverlening?

Vanzelfsprekend stellen wij alles in het werk om u met passie en betrokkenheid te helpen. Wij streven er altijd naar dat onze diensten voldoen aan uw eisen en verwachtingen. Wij geloven dat wij de hoogst haalbare klanttevredenheid realiseren. Toch kan het voorkomen dat u teleurgesteld bent met de door ons behaalde resultaten, zich onvoldoende geïnformeerd acht of dat u ontevreden bent over onze dienstverlening. Wij betreuren dan dat wij u niet optimaal van dienst zijn geweest en willen dit natuurlijk zo snel en goed mogelijk rechtzetten. Wij verzoeken u daarom ons zo spoedig mogelijk te informeren over de situatie. Na ontvangst van uw melding nemen wij binnen één werkdag contact met u op.

Mocht uw klacht ondanks onze inspanningen blijven bestaan, dan kunt u zich wenden tot de financiële ombudsman van het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID). Het KIFID bemiddelt in geschillen tussen consumenten en banken, verzekeraars, intermediairs en andere financiële dienstverleners.

U kunt uw klacht dan het best indienen via mijn.kifid.nl. Kifid onderzoekt of de klacht klopt en wat er moet gebeuren.

De adresgegevens van KIFID zijn:

Postbus 93257, 2509 AG Den Haag

Telefoon: 070-333 89 99

E-mail: info@kifid.nl

www.kifid.nl

Logisch Verzekerd maakt gebruik van Cookies
Beoordeling door klanten: 9,1/10 - 136 beoordelingen