U heeft een verzekering, maar bent u wel verzekerd?
Goede preventie verkleint de kans op schade en voorkomt financiële problemen. Download nu > 25 preventietips en voorkom dat u na schade geen uitkering krijgt!

Page content

Brandpreventie; de elektrische installatie

Preventie-eisen elektrische installatie

Aan welke preventie- eisen moet u voldoen met betrekking tot het onderhouden en keuren van de elektrische installatie als u een pand in bezit heeft of als u een pand huurt?
Logisch Verzekerd heeft veel ervaring met het online verzekeren van bedrijfspanden. Of u nu eigenaar bent of een pand huurt en de inventaris en goederen daarvan wilt verzekeren. Voor allebei gelden dezelfde eisen op het gebied van elektra. Aan deze eisen moet u voldoen, wilt u een schade-uitkering ontvangen na brand.

In onderstaand artikel gaan we dieper in op het voorkomen van schade door kortsluiting, de eisen die verzekeraars stellen aan onderhoud van elektra en een veilig functionerende meterkast.

Preventie-eisen van de verzekeraar

De belangrijkste taak van de verzekeraar is u helpen en schadeloos stellen na schade. Dat kan met een uitkering in geld, of op een andere manier. U denkt misschien dat veel verzekeraars willen voorkomen dat ze een schade-uitkering moeten verstrekken. Maar als u schade heeft aan of in uw pand èn u heeft keurig voldaan aan alle preventie-eisen, willen verzekeraars u helpen om zo snel mogelijk weer goed te kunnen functioneren. Hiervoor moet u dus wel aan een aantal logische eisen voldoen, om te voorkomen dat er schade optreedt. Eén hiervan is het onderhouden en laten keuren van elektra, inclusief de meterkast. Verzekeraars noemen deze eisen in hun clausules en verzekeringsvoorwaarden. Wij noemen dit  ook wel preventie-eisen. Natuurlijk wilt u hieraan voldoen. Immers, u zit ook niet te wachten op brandschade. U kunt uw pand (tijdelijk) niet gebruiken of u moet uw zaak sluiten. U heeft dan geen omzet en loopt financiële schade op. Hopelijk gaat u niet failliet.

Wij adviseren u om voldoende tijd en geld vrij te maken om u te verdiepen in brandpreventie en de preventiemaatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om brandschade te voorkomen. Voorkomen is beter dan genezen!

Brand door kortsluiting

Met stip op 1 de brandschade door kortsluiting.Brandpreventie-elektrische-installatie
Weet u dat 50% van alle branden ontstaat door kortsluiting? Maar weet u ook dat verzekeraars u een schade-uitkering (mogen) weigeren als u niet zorgt voor goed werkende en veilige  elektra en een goed functionerende meterkast?

Brandschade door kortsluiting voorkomt u eenvoudig door uw elektra inclusief de meterkast regelmatig te (laten) controleren en indien nodig te laten aanpassen door een erkende installateur. U moet voldoen aan twee standaards, de NEN 1010 en de NEN 3140 keuring. Verzekeraars stellen in haar clausules en voorwaarden dat elektra veilig moet zijn en u elektra en de meterkast regelmatig moet laten keuren.

Keuring elektrische installatie

 • NEN 1010 keuring
  Voor nieuwe panden en installaties geldt dat deze moeten voldoen aan de NEN 1010 eisen. De erkend elektricien keurt alle elektra inclusief apparaten. De inspecteur verstrekt u volgens de wet een inspectierapport. De kosten hiervan bedragen enkele honderden euro’s.
 • NEN 3140 keuring
  rapport-elektrische-keuring

  Een volledig voorbeeldrapport kunt u zien als u klikt op het plaatje

  Voor bestaande panden en installaties geldt dat de NEN 3140 van toepassing is. Op basis van de normen die hiervoor gelden moet het pand worden geïnspecteerd. Een thermografische doormeting van elektra is onderdeel van deze keuring.  Ook deze keuring kost al snel enkele honderden euro’s. Deze keuring moet eens in de vijf jaar worden uitgevoerd.

Als u aan deze standaarden voldoet, mag u er van uit gaan dat uw brandrisico dat ontstaat door kortsluiting, fors afneemt.

Keuring laten uitvoeren door erkend installateur:

Wij adviseren u elektra altijd aan te laten leggen of aan te laten passen door een erkend installateur/ elektricien. Deze heeft verstand van zaken, voldoende kennis en moet regelmatig terug naar school om bij te leren. U mag er van uitgaan dat uw elektra goed wordt aangelegd en onderhouden. Verzekeraars eisen dat u uw elektra laat keuren door een erkend installateur. Kijkt u voor aan beveiligingsadviseur bij u in de omgeving op www.preventie-certificaat.nl.

Certificaat
Na aanleg en keuring verstrekt deze installateur u een certificaat. Dit is een garantie die geldt voor 2 of 5 jaar, waaruit blijkt dat uw elektra goed en veilig functioneert. Dit certificaat wordt door verzekeraars geëist en opgevraagd na schade. Na brandschade geeft u dit document aan uw verzekeraar en u toont eenvoudig aan dat u alles heeft gedaan om brand door kortsluiting te voorkomen. Op dit onderdeel ontstaat dan ook geen discussie over een schade-uitkering door de verzekeraar, omdat u voldoet aan de clausule “keuring elektrische installatie” die brandverzekeraars hebben opgenomen in uw brandpolis. Iedere brandverzekeraar in Nederland heeft deze clausule opgenomen.
Het niet voldoen aan deze clausule betekent dat als brand ontstaat door kortsluiting, de verzekeraar u een uitkering mag weigeren of in sommige gevallen een verhoogd eigen risico mag opleggen. U heeft dan immers geen ov onvoldoende maatregelen genomen om de kans op brand ten gevolge van kortsluiting te beperken of voorkomen.

Afsluiten onderhoudscontract van elektra en meterkast
Wij adviseren u een onderhoudscontract af te sluiten bij een erkend beveiligingsinstallateur. Hiermee voorkomt u dat u vergeet om elektra regelmatig te laten keuren. Kijkt u op www.preventie-certificaat.nl voor meer informatie.

Exacte clausule die verzekeraars opnemen in uw verzekeringspolis: Keuring elektrische installatie
De elektrische installatie dient te voldoen aan NEN 1010. De controle van de installatie dient minimaal één keer in de 5 jaar conform NEN 3140 door een elektrotechnisch installateur te worden uitgevoerd. De controle dient door middel van een schriftelijke verklaring van de installateur te worden bevestigd. Geconstateerde gebreken dienen terstond te worden hersteld.

Verhuurder of huurder?

Wie is er verantwoordelijk voor elektra in het pand? Voorkom onduidelijkheid na schade en zorg dat beide partijen weten wie er verantwoordelijk is.

Bent u huurder?

 • Check uw huurovereenkomst. Vaak is hierin al opgenomen wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van elektra.
 • Vraag uw verhuurder of de eigenaar van het pand of zij voldoet aan bovenstaande eisen met betrekking tot elektra en vraag om een kopie van het certificaat. Dit bespaart wellicht dubbele kosten en u weet dat u op dit onderdeel voldoet aan de clausules en voorwaarden van de brandverzekeraar. De verzekeraar van het pand van de eigenaar stelt deze keuringen ook als eis.
 • Wijs uw verhuurder of eigenaar in dien nodig op de keuring van elektra. Veel eigenaren van panden weten hier niets van en kennen de gevolgen na brand niet. Indien elektra niet gekeurd is, kunt u de kosten van keuring, en eventueel van aanpassing samen delen. U weet dan beiden dat elektra veilig is en dat u op dit onderdeel geen discussie krijgt met de brandverzekeraar.

Tip:
Lees ook ons blog over de eisen die verzekeraars stellen aan uw elektrische installatie.

  Beoordeling door klanten: 9,1/10 - 136 beoordelingen