U heeft een verzekering, maar bent u wel verzekerd?
Goede preventie verkleint de kans op schade en voorkomt financiële problemen. Download nu > 25 preventietips en voorkom dat u na schade geen uitkering krijgt!

Page content

Brand door menselijk handelen brandoorzaak nummer 1

We wijzen er vaak op. De elektrische installatie, waaronder kortsluiting in de meterkast, in elektra en in aangesloten apparaten, is een van de belangrijkste oorzaken van brand. Verzekeraar Reaal maakte een top 10 van oorzaken. Nog boven kortsluiting staat brand door menselijk handelen als oorzaak nummer 1. Dat wil dus zeggen dat uw (onbewuste) acties, de belangrijkst oorzaak zijn voor brand bij bedrijfspanden. (Bron)
Wist u dat menselijk handelen brandoorzaak nummer 1 is?

Brand door menselijk handelen brandoorzaak nummer 1

Reaal komt tot deze conclusie na analyse van brandoorzaken.  Menselijk handelen is een verzamelterm voor allerlei soorten brandoorzaak. Een paar voorbeelden van brand door menselijk handelen om duidelijk te maken wat hier mee wordt bedoeld.

 • Roken van sigaretten
 • Onzorgvuldig omgaan met brandbare stoffen
 • Ongelukken ten gevolge van verkeerd machinegebruik

Helaas veroorzaken dit soort handelingen dus nog de meeste branden in bedrijfspanden.Brand door menselijk handelen

Andere brandoorzaken

In de top 10 staan verder nog:

 1. Menselijk handelen
 2. Elektra
 3. Brandstichting
 4. Brand in naastgelegen pand
 5. Bliksem
 6. Hennepteelt
 7. Brand door broei
 8. Brand door dakdekken
 9. Montagefouten (bijv. van zonnepanelen)
 10. Overig (inclusief onbekend)

Elektra is een goede tweede. Het keuren van de elektrische installatie blijft dus ook net zo belangrijk als het nemen van maatregelen om brand door menselijk handelen te voorkomen. Daarnaast zien we als vierde oorzaak brand in naastgelegen pand. Brand van een naastgelegen pand kan overslaan naar uw pand, zonder dat u invloed heeft op de het ontstaan van de brand. Ook als de brand niet overslaat naar uw pand, kan de gevolgschade van brand bij de buren aardig oplopen. Heeft u daar wel eens bij stil gestaan?

Brandpreventie

Het voorkomen van brand blijft natuurlijk het beste. En hoewel we geen invloed hebben op een aantal oorzaken van brand, zijn er wel maatregelen die u kunt nemen.
Is de elektrische installatie recent gekeurd (één keer per 2 of 5 jaar afhankelijk van uw verzekeringspolis)? Heeft u maatregelen genomen om brand ten gevolge van menselijk handelen te voorkomen? Buiten roken? Opruimen/ schoonmaken na zaagwerkzaamheden (onderhoud van zaag of frituur afzuiginstallaties). Laders na gebruik uit het stopcontact verwijderen. En weet iedereen hoe om te gaan met brandbare stoffen. En wordt daar ook consequent naar gehandeld? Een laatste tip is om altijd opgeruimd te werken en uw pand netjes in te richten, en opgeruimd te houden. Netjes en opgeruimd werken, voorkomt schade!

Meer over brandpreventie leest u in de andere artikelen in onze verzekeringsbibliotheek Brandpreventie

  Beoordeling door klanten: 9,1/10 - 136 beoordelingen