U heeft een verzekering, maar bent u wel verzekerd?
Goede preventie verkleint de kans op schade en voorkomt financiële problemen. Download nu > 25 preventietips en voorkom dat u na schade geen uitkering krijgt!

Page content

Blusmiddelen en de verzekering

Welke eisen stelt de verzekering aan blusmiddelen?

Verzekeraars stellen diverse eisen aan blusmiddelen. Blusmiddelen regelmatig laten keuren is voor de meeste verzekeraars een eis. Als blusmiddelen niet jaarlijks gekeurd worden, is dat gevaarlijk. Stelt u zich eens voor dat er brand uitbreekt en u kunt de brand niet blussen…

De wet en blusmiddelen keuren:

De wet schrijft voor dat draagbare en verrijdbare blusmiddelen om de twee jaar gekeurd moeten worden. Brandhaspels moeten jaarlijks worden gekeurd. De reden dat brandhaspels jaarlijks gekeurd moeten worden, heeft te maken met de kans op legionella.

Verzekeraars en blusmiddelen keuren:

Wilt u weten welke eisen uw verzekeraar stelt aan aanwezige blusmiddelen? Dan moet u kijken naar de clausules die in uw polis staan. Er zijn verschillende clausules, afhankelijk van de verzekeraar. Een eenduidig antwoord welke eisen de verzekeraar stelt is dus niet te geven. Dat is voor iedere situatie anders. Het jaarlijks laten keuren is wel een standaard eis.

Een voorbeeld van een clausule blusmiddelen voor een winkelBlusmiddelen keuren
1.1 Per adres dienen minimaal 2 handblusmiddelen aanwezig te zijn met een minimum van 1 per 200 m2 vloeroppervlakte. Tot handblusmiddelen mogen worden gerekend brandslanghaspels en 6 kg / 5 liter blusapparaten (blusmedium bij voorkeur sproeischuim).
1.2 De handblusmiddelen dienen goed bereikbaar en zichtbaar te zijn opgehangen en in werkvaardige toestand te verkeren. Met de leverancier dient een onderhoudscontract te zijn afgesloten met minimaal één controle per jaar. De onderhoudsvoorschriften zijn opgenomen in de volgende normen: NEN 2559 voor draagbare blustoestellen en NEN-EN 671-3 voor brandslanghaspels.

Ondanks dat de clausules voor elke situatie anders zijn, zijn er wel overeenkomsten.
Een paar zaken lichten wij voor u uit:

  • Er dienen voldoende onderhouden en gekeurde blusmiddelen aanwezig te zijn
  • Deze dienen goed bereikbaar en zichtbaar te zijn opgehangen
  • Er moet een onderhoudscontract zijn, met controle één keer per jaar
  • Blusmiddelen moeten voldoen aan de NEN-2559 norm (controle, periodiek onderhoud en inspectie)

Wie doet het onderhoud en de keuring van blusmiddelen?

Blusmiddelen moeten dus voldoen aan NEN-2559 norm. De controles, inspectie en het periodiek onderhoud kunt u laten uitvoeren door een erkende en gecertificeerde partij. Denk aan een REOB/ NCP erkend onderhoudsbedrijf. Op internet zijn veel partijen te vinden.

Wat kost periodiek onderhoud van blusmiddelen?

De kosten van het keuren van uw blusmiddelen zijn afhankelijk van het aantal blusmiddelen dat u heeft. U moet hierbij denken aan enkele € 10,- voor een klein bedrijf (vloeroppervlakte tot 100 m2) tot vele € 100,- bij bedrijven met een groot vloeroppervlakte en verdiepingen. De kosten per blusmiddel bedragen ongeveer € 20,-/€ 25,- per toestel.

Certificaat:

Zodra uw blusmiddelen zijn goedgekeurd, ontvangt u een certificaat van het onderhoudsbedrijf. Dit certificaat is het bewijs voor de verzekering dat u voldoet aan de eisen van de verzekeraar zoals deze zijn opgenomen in uw verzekeringspolis. Na brandschade kan u gevraagd worden deze te laten zien. Bewaar dit certificaat dan ook op een veilige plek, bij uw andere belangrijke papieren.

Gevolgen van onvoldoende gekeurde of geen gekeurde blusmiddelen?

Natuurlijk zijn uw blusmiddelen goed onderhouden en gekeurd. Immers, als bij u brand uitbreekt, wilt u direct de brand kunnen blussen. Indien uw brandblussers niet zijn gekeurd mogen verzekeraars u een hoger eigen risico opleggen of zelfs een uitkering weigeren na schade. Dit is afhankelijk van uw polis.

Actie:

Controleer of de blusmiddelen in uw bedrijf onderhouden en gekeurd zijn. Dit leest u op de gele sticker op de blusmiddelen. Indien dit niet het geval is, laat de blusmiddelen dan direct controleren door een erkend onderhoudsbedrijf.

 

    Beoordeling door klanten: 9,1/10 - 136 beoordelingen