U heeft een verzekering, maar bent u wel verzekerd?
Goede preventie verkleint de kans op schade en voorkomt financiële problemen. Download nu > 25 preventietips en voorkom dat u na schade geen uitkering krijgt!

Page content

Vaststellen herbouwwaarde bedrijfspand

Definitie Herbouwwaarde

Het bedrag dat nodig is om uw bedrijfspand opnieuw op te bouwen, bijvoorbeeld na brand. De herbouwwaarde is de basis voor de opstalverzekering van uw bedrijfspand en dient als grondslag voor de premie. Daarnaast geldt deze als maximaal verzekerde som.

Tot zover de definitie, maar waarom is de herbouwwaarde van uw bedrijfspand nu zo belangrijk? Hoe wordt de herbouwwaarde van uw bedrijfspand bepaald? En mag u hiervoor ook de taxatiewaarde, verkoopwaarde of marktwaarde gebruiken?
Op deze vragen geven wij u graag antwoord.

Verzekeren bedrijfspand: totaal verlies

Uitgangspunt van de verzekeraar: Het totale verlies
Verzekeraars gaan bij het bepalen van hun maximale schade uit van mogelijk totaalverlies. Uw pand brandt volledig af en u moet schadeloos gesteld worden. U ontvangt een uitkering op basis van de afspraak die u met de verzekeraar heeft gemaakt. De verzekerde herbouwwaarde speelt hierbij een uiterst belangrijke rol.

Hoe wordt de herbouwwaarde van een bedrijfspand bepaald:

 • Door uzelf geschat. U neemt een bedrag waarvan u denkt dat het de herbouwwaarde vertegenwoordigt
 • Via een door u ingevulde en ondertekende herbouwwaardemeter
 • Door een verzekeringstechnische inspectie,waardebepaling bijvoorbeeld via HDS, ClearRisk of inspecteur van de verzekeringsmaatschappij zelf. In overleg betaalt de verzekeraar de kosten hiervan. De verzekeraar is hiertoe vaak bereid omdat zij dan precies kan inschatten wat voor bedrijfspand het is, wat de staat van onderhoud is, welke materialen gebruikt zijn en hoe de preventie is geregeld.

Herbouwwaarde

Bovenstaande klinkt redelijk simpel, toch? Maar waar is de herbouwwaarde nu precies uit opgebouwd?
De herbouwwaarde is van verschillende factoren afhankelijk, onder andere:

 • Inhoud (l*b*h)
  De inhoud van het bedrijfspand speelt hierbij een rol. De inhoud wordt bepaald door de formule lengte*breedte*hoogte. De uitkomst wordt
  vermenigvuldigd met prijs/m3. De prijs kan ook vastgesteld worden door de prijs/m2.
 • Kwaliteit materialenHerbouwwaarde bedrijfspand
  De gebruikte materialen spelen een grote rol. Hoe beter en duurzamer de materialen, des te hoger de herbouwwaarde. Immers, hoe duurder de materialen, des te meer moet de verzekeraar uitkeren bij schade.
 • Bouwaard (steen/staal/pannen)
  Hierbij kijkt de verzekeraar naar het soort materialen. Is het pand gebouwd van steen? Of is het pand uit staal opgetrokken? Hoe is het dak gebouwd? Pannen/ mastiek of anders?

Vaststellen van de herbouwwaarde bedrijfspand:
Als de verzekeraar de herbouwwaarde laat vaststellen door een taxatiebureau, of u vult een herbouwwaardemeter in, ontvangt u garantie tegen onderverzekering.
Als u zelf de herbouwwaarde vaststelt, ontvangt u geen garantie tegen onderverzekering en loopt u het risico dat u bij schade een lagere uitkering ontvangt dan u verwacht. Dat gebeurt in het geval dat de werkelijke herbouwwaarde hoger is dan u vooraf heeft aangegeven.

Is een taxatie door een makelaar voldoende?
Nee, een makelaar stelt in de meeste gevallen de verkoop/ marktwaarde vast. In sommige situaties kan een makelaar u helpen wij het invullen van een herbouwwaardemeter.

Is de herbouwwaarde de marktwaarde/ verkoopwaarde?
Nee, de herbouwwaarde is niet gelijk aan de marktwaarde of verkoopwaarde. Er is een groot verschil tussen de verkoopwaarde of marktwaarde enerzijds en de herbouwwaarde anderzijds. De verkoopwaarde is afhankelijk van de economische situatie in de huizenmarkt en fluctueert sterk. De herbouwwaarde is zoals hierboven geschetst afhankelijk van diverse andere factoren en is momenteel (2015) een stuk hoger dan de marktwaarde.

Is de herbouwwaarde de WOZ-waarde?
Nee, de herbouwwaarde is niet gelijk aan de WOZ-waarde en ligt momenteel een stuk hoger dan de WOZ-waarde van uw bedrijfspand. Dit heeft te maken met de prijsdaling van de laatste jaren. De WOZ- waarde is mee gedaald, maar de kosten van herbouw zijn niet gedaald.

Is de herbouwwaarde al eerder vastgesteld?
Heeft u al een verzekeringstechnisch inspectierapport in bezit, welke jonger is dan 5 jaar? Dan kan de nieuwe verzekeraar de herbouwwaarde hieruit overnemen. Bij de aanvraag voor het verzekeren van het bedrijfspand, kunt u dit taxatierapport meesturen.

Hoe werkt Logisch Verzekerd?

Logisch Verzekerd heeft diverse mogelijkheden om uw bedrijfspand te verzekeren. In veel gevallen hebben wij in overleg met onze verzekeringspartners afgesproken dat zij standaard een verzekeringstechnische inspectie laten uitvoeren door een externe partij. Deze stelt de herbouwwaarde ter plaatse vast en bekijkt of de preventie overeenkomt met de eisen (clausules en voorwaarden) van de verzekeraar.

Tip: In veel gevallen is de herbouwwaarde een stuk hoger (tot 10-tallen%) dan de verkoop, markt- of WOZ-waarde. Wees hierop voorbereid. Kijk bij een premievoorstel altijd naar de combinatie van de geschatte herbouwwaarde, het aangeboden promillage (prijs per € 1000 verzekerde herbouwwaarde) en de preventie-eisen die een verzekeraar stelt en niet alleen naar de premie in euro’s die u aangeboden krijgt.

Nu uw bedrijfspand verzekeren?

Dat kan gemakkelijk online, zonder een lang papieren aanvraagtraject. Bereken zelf de premie en sluit direct uw verzekering af.

Preventie

Wil u meer weten over de preventie-eisen die verzekeraars stellen. De meest voorkomende hebben we voor u op een rij gezet.

  Beoordeling door klanten: 9,1/10 - 136 beoordelingen