U heeft een verzekering, maar bent u wel verzekerd?
Goede preventie verkleint de kans op schade en voorkomt financiële problemen. Download nu > 25 preventietips en voorkom dat u na schade geen uitkering krijgt!

Page content

Meeverzekerd op de zakelijke opstalverzekering

In het artikel “Zakelijke opstalverzekering. Welke schade dekt deze verzekering?” kunt u lezen dat de zakelijke opstalverzekering dekking biedt voor schades veroorzaakt door:

En dan betreft het ook alleen schades aan het pand zelf. Maar als u te maken krijgt met schade, komt u vaak ook nog vele andere kosten tegen. Een aantal van deze kosten kunnen zijn meeverzekerd op uw zakelijke opstalverzekering. De meest voorkomende bespreken wij hieronder.
U moet hier wel altijd uw eigen polis op nakijken. Dit kan per polis, verzekeringsmaatschappij verschillen.Meeverzekerd zakelijke opstalverzekering

Opruimingskosten

Opruimingskosten zijn de kosten die u moet maken om het puin (over het algemeen na een grotere brandschade) te laten verwijderen van uw grond. De verzekering dekt opruimingskosten. Meestal tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag (met een maximum van €125.000,-). Deze uitkering gaat niet ten laste van de verzekerde herbouwwaarde, maar wordt uitgekeerd bovenop het verzekerde bedrag.

Saneringskosten

Naast opruimingskosten kunt u ook te maken krijgen met saneringskosten. Hieronder vallen:

  • De kosten om de verontreiniging van grond, grond- en oppervlaktewater op uw locatie of op de direct aangrenzende percelen van uw locatie te isoleren.
  • De kosten om grond, grond- en oppervlaktewater op uw locatie of op de direct aangrenzende percelen van uw locatie te onderzoeken, te reinigen, op te ruimen, op te slaan, te vernietigen of te vervangen. Met de bedoeling om de verontreiniging weg te nemen.

Onder deze zaken kan ook asbest worden gerekend. Over het algemeen kunt u er van uitgaan dat asbest niet is meeverzekerd op uw zakelijke opstalverzekering. Hiervoor moet u apart nog een milieuschadeverzekering afsluiten. Controleer altijd uw voorwaarden wat daarin vermeld staat over asbest/ saneringskosten. Sommige verzekeraars dekken dit wel onder de opruimingskosten.

Lees ook:
Asbest schade te voorzien? Voorkom financiële problemen!

Huurderving

Als u het pand verhuurt, is er een kans dat na een schade de huurder tijdelijk een andere locatie moet betrekken en u daardoor huurinkomsten misloopt. Huurderving noemen we dat. In de verzekeringsvoorwaarden is meestal een en ander geregeld om u een uitkering te verstrekken voor het verlies van huurinkomsten. Gedekt is dan maximaal 52 weken huurderving. Meestal tot 10% van de verzekerde som (met een maximum van bijvoorbeeld €125.000,-). Ook deze uitkering gaat niet ten laste van de verzekerde herbouwwaarde, maar wordt uitgekeerd bovenop het verzekerde bedrag.

Schade aan tuin/bestrating

Naast schade aan uw pand, kan ook de tuin of de bestrating schade oplopen. Bijvoorbeeld door de brandweer die dwars door de tuin moet rijden. De meeste verzekeraars hebben in hun voorwaarden opgenomen dat ook deze kosten worden vergoed bovenop de verzekerde herbouwwaarde. Kijkt u altijd de voorwaarden die voor u van toepassing zijn hier op na. Het kan zijn dat er bijvoorbeeld 10% van het verzekerde bedrag (met een maximum) is gedekt op uw polis.

    Beoordeling door klanten: 9,1/10 - 136 beoordelingen