U heeft een verzekering, maar bent u wel verzekerd?
Goede preventie verkleint de kans op schade en voorkomt financiële problemen. Download nu > 25 preventietips en voorkom dat u na schade geen uitkering krijgt!

Page content

Leegstaand pand verzekeren

Leegstaand bedrijfspand verzekeren?

Komt uw bedrijfspand binnenkort leeg te staan? U moet leegstand binnen twee maanden melden aan uw verzekeraar (of tussenpersoon). De verzekeraar heeft dan de mogelijkheid een andere afspraak met u te maken. Zo kan zij u een andere premie (vaak een hogere premie) voorstellen, andere voorwaarden stellen (bijvoorbeeld alleen branddekking of een hoger eigen risico). Ook heeft de verzekeraar het recht uw verzekeringspolis op te zeggen. U moet dan dus op zoek naar een andere verzekeraar.

Verzekeringsmogelijkheden bij leegstand

Wij verzekeren veel vastgoed, door heel Nederland. Denk hierbij een woon-winkelpanden, bedrijfspanden, horecapanden etc. Soms komt het voor dat een bedrijfspand leeg staat of binnenkort leeg komt te staan. Wij krijgen veel vragen over hoe je een pand dat leegstaat, verzekert. In dit artikel gaan we in op de verzekeringsmogelijkheden bij leegstand.

Meldplicht als het risico wijzigt:

U heeft uw bedrijfspand al heel lang verzekerd bij een bepaalde verzekeraar. U gebruikt het pand zelf of u heeft het pand verhuurd. Op basis van deze situatie heeft u hiervoor een opstalverzekering afgesloten bij een verzekeraar. De verzekeraar kent dit risico en heeft hierop haar premie en voorwaarden gebaseerd.
Nu komt uw pand op korte termijn leeg te staan. U stopt er mee, uw bestaande huurder stopt er mee, of de huurder verhuist. U moet leegstand dan melden aan uw verzekeraar (of tussenpersoon). Elke opstalverzekering kent in haar verzekeringsvoorwaarden een bepaling, waaruit dit blijkt. Deze bepaling heeft meestal de volgende omschrijving bij risicowijziging:

Verandert uw risico, dan moet u dit aan de verzekeraar (tussenpersoon) binnen twee maanden melden.
Voorbeelden van wijzigingen van het risico:

 • U gaat het bedrijfspand verbouwen en u verandert de bouwaard of dakdekkingLeegstaand pand verzekeren
 • U gaat het bedrijfspand met een ander doel gebruiken of de bestemming wijzigen
 • Uw bedrijfspand of een deel daarvan komt leeg te staan
 • Uw verkoopt uw bedrijfspand aan een andere eigenaar (dit moet u binnen 6 maanden melden aan uw verzekeraar)
 • U gebruikt een deel van uw bedrijfspand niet voor een periode langer dan 2 maanden
 • Uw bedrijfspand of deel daarvan wordt gekraakt

Leegstand: de verzekeraar maakt andere afspraken

Als één van bovenstaande voorbeelden voor u geldt, bijvoorbeeld als uw pand leeg komt te staan of inmiddels leeg staat, moet u deze wijzigingen aan uw verzekeraar (of tussenpersoon) melden. Dit moet u binnen twee maanden na leegstand doen. De verzekeraar heeft dan de mogelijkheid een andere afspraak met u te maken. Zo kan zij u een andere premie voorstellen (vaak een hogere premie) of andere voorwaarden stellen (bijvoorbeeld alleen branddekking of een hoger eigen risico). Ook heeft de verzekeraar het recht uw verzekeringspolis op te zeggen. Zij beëindigt dan de polis. U moet dan dus op zoek naar een andere verzekeraar.

Gevolgen niet of niet op tijd melden

U meldt de leegstand niet of te laat? Dan kan dit enorme gevolgen hebben als u schade heeft en deze schade te maken heeft met de wijziging van het risico. U heeft dan geen recht op een schade uitkering vanaf twee maanden nadat het risico is veranderd. Dit geldt overigens niet als u de wijziging wel zou hebben gemeld.

Er is nog een mogelijkheid.
U heeft de schade niet gemeld en de verzekeraar zou u een ander voorstel hebben gedaan, bijvoorbeeld een hogere premie. U houdt dan misschien recht op een lagere uitkering, omdat de verzekeraar de verhouding uitrekent tussen de oude premie en de hogere premie die zij zou hebben gerekend. U krijgt dan hopelijk nog een pro-rata uitkering. Indien er gewijzigde voorwaarden zouden gelden, houdt de verzekeraar hier ook nog rekening mee bij het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding.

Verzekeringsoplossing Logisch Verzekerd:

Wij hebben goede mogelijkheden om leegstand vastgoed te verzekeren. In veel gevallen geldt een hogere premie dan u gewend bent. Deze premie geldt gedurende de periode dat het vastgoed leeg staat. Neemt u het pand zelf weer in gebruik of verhuurt u het pand zal de verzekeraar haar premie en voorwaarden afstemmen op het nieuwe gebruik van het bedrijfspand. Dat levert meestal weer een premievoordeel op ten opzichte van de premie bij leegstand. In de meeste gevallen geven wij een uitgebreide dekking, dus een brand-, inbraak-, water en stormdekking. Dit in tegenstelling tot veel verzekeraars die leegstand niet verzekeren of alleen verzekeren tegen brandschade.

Preventiemaatregelen bij leegstand:

Verzekeraars eisen altijd dat u maatregelen neemt om schade te voorkomen. Deze preventie-eisen vindt u terug in de clausules van uw polis. In onze verzekeringsbibliotheek kunt u meer lezen over  brandpreventie, waterpreventie en inbraakpreventie. Bij het verzekeren van leegstaande bedrijfspanden komen hier nog enkele preventiemaatregelen bij, die moeten voorkomen dat u schade krijgt:

 • Afsluiten van de hoofdkraan gas
 • Afsluiten van de hoofdkraan water
 • Afsluiten van elektra

Let op! U moet aan alle drie voldoen. Dit betekent dus ook dat een eventueel aanwezig inbraakalarm uitgeschakeld zal moeten worden, maar ook dat de CV uw pand in de winter niet zal verwarmen. Hiermee voorkomt u  schade door uitstroom van gas of water of schade door kortsluiting. Als niemand het pand met enige regelmaat bezoekt, kan hierdoor grote financiële schade (voor u en voor de verzekeraar) ontstaan.

Natuurlijk moet u ook met enige regelmaat uw dak, dakgoten en waterafvoeren controleren op onderhoud en/ of verstoppingen (door bijvoorbeeld bladval).

  Beoordeling door klanten: 9,1/10 - 136 beoordelingen