U heeft een verzekering, maar bent u wel verzekerd?
Goede preventie verkleint de kans op schade en voorkomt financiële problemen. Download nu > 25 preventietips en voorkom dat u na schade geen uitkering krijgt!

Page content

Hoe een pand verzekeren?

Herkent u de volgende situatie?
U heeft een pand aangekocht en dat wilt u verzekeren. U belt een verzekeraar en vraagt naar de premie en voorwaarden. Als u het pand gebruikt om er zelf te wonen is verzekeren hiervan niet moeilijk en zijn er voldoende mogelijkheden. Het wordt al lastiger als u het pand verhuurt, bijvoorbeeld aan een gezin of studenten. Het wordt nog ingewikkelder als u het pand bedrijfsmatig gebruikt of verhuurt. Wellicht staat het leeg of wordt het verbouwd. Hoe verzekert u het pand? Bij welke verzekeraar of via welke tussenpersoon? Wat gaat het kosten? Een pand dat zakelijk gebruikt wordt, is een stuk duurder om te verzekeren. Als u het pand verhuurt is dit vaak ook duurder dan als u het zelf bewoont.

Verzekeren pand: uitgangspunt is gebruik van het pand

Verzekeraars kijken bij het bepalen van het risico (en dus de te betalen premie) onder andere naar het gebruik van het pand, of u het in privébezit heeft of zakelijk. Met andere woorden, u wordt gevraagd waar het pand voor gebruikt wordt. Bijvoorbeeld om er zelf te wonen, voor uw eigen bedrijf, als winkel, restaurant, atelier, groothandel, opslag etc. Ook vragen zij of u het pand (gedeeltelijk) verhuurt of dat het leeg staat. Allemaal factoren die (een deel van) het te berekenen risico bepalen en dus de premie die u gaat betalen.
Er tellen nog meer zaken mee voor het bepalen van de premie, oa:

  • Bouwaard: steen, metaal, hout
  • Ligging: winkelcentrum, industrieterrein, winkelstraat, woonwijk of bedrijfsverzamelgebouw
  • Naburige belendingen (aangrenzende panden): worden daar brandgevaarlijke zaken opgeslagen?
  • Herbouwwaarde

Uw pand verzekeren

Wij zetten een en ander voor u op een rijtje:

Verzekeren van uw pand: u woont er zelf
U gebruikt het pand om er zelf in te wonen (met uw gezin). Er zijn veel verzekeraars die u helpen met het verzekeren van uw pand. De premie is relatief laag.

Verzekeren van uw pand: u verhuurt het pand particulier, bijvoorbeeld aan een gezin of studenten
Het wordt al lastiger uw pand te verzekeren. Lang niet alle verzekeraars verzekeren panden die verhuurd worden. Controleer uw polis goed. Als uw verzekeraar akkoord gaat met het verhuren van uw pand staat de duidelijk vermeld op de polis. Als u schade heeft en het blijkt dat u uw pand verhuurt zonder dat de verzekeraar dit weet, zal zij geen uitkering verstrekken bij schade. Een aantal verzekeraars verzekert verhuur tegen een opslag van bijvoorbeeld 10% of 20% op de premie.Verzeker bedrijfspand

Verhuurt u aan studenten?
Verzekeraars willen dit nadrukkelijk weten. De meeste verzekeraars verzekeren uw pand niet als u dit verhuurt aan studenten. Let op! Als uw verzekeraar niet weet dat u aan studenten verhuurt, zal zij u een uitkering na schade weigeren. Als de verzekeraar akkoord is met verhuur aan studenten, staat dit duidelijk vermeld op uw polis.

Verzekeren van uw pand: u gebruikt het pand zakelijk voor uw bedrijfsvoering
Het is geen probleem uw pand te verzekeren en er zijn veel mogelijkheden. Het verzekeren van uw pand is afhankelijk veel factoren en de premieverschillen in de markt zijn fors. Het loont als u regelmatig kijkt of uw premie lager kan. Let daarbij goed op de voorwaarden en preventie-eisen van verzekeraars.

Verzekeren van uw pand: u verhuurt het aan een bedrijf
Er zijn voldoende mogelijkheden uw pand te verzekeren. Meld de verzekeraar duidelijk dat u uw pand verhuurt en welke activiteiten de huurder uitvoert. Dit laatste is van belang voor verzekeraars om hun risico en dus hun premie goed in te schatten. Zorg er voor dat u of de huurder voldoet aan de preventie-eisen van de verzekeraar.

Tip: u kunt preventiemaatregelen ook neerleggen bij de huurder. Leg deze afspraken goed vast in de huurovereenkomst, die door beide partijen getekend moet zijn. Via een zogenaamde eigendomsclausule zal de verzekeraar bij onvoldoende preventie u een schade-uitkering niet weigeren.

Verzekeren van uw pand: uw pand staat leeg
Leegstaande panden zijn moeilijk te verzekeren en het is ook duur om ze te verzekeren. Als verzekeraars akkoord gaan met het verzekeren van uw leegstaande pand, staat dit duidelijk op uw polis vermeld. Was uw pand in gebruik, maar komt het leeg? Meld dit aan uw verzekeraar. Als de verzekeraar niet weet dat uw pand leegstaat, kan zij u een uitkering na schade weigeren. Verzekeraars eisen bij leegstand dat de hoofdschakelaar van elektra, gas en water uit/ dicht staat als u niet in het pand aanwezig bent! Let daar goed op.

Logisch Verzekerd helpt u uw pand te verzekeren

Logisch Verzekerd heeft vele mogelijkheden uw pand op een goede wijze te verzekeren. Of u het pand nu zelf bewoont of verhuurt. Ook leegstand is geen probleem. Tevens verzekeren wij alle soorten panden die bedrijfsmatig gebruikt worden.

Nu uw bedrijfspand verzekeren?

Dat kan gemakkelijk online, zonder een lang papieren aanvraagtraject. Bereken zelf de premie en sluit direct uw verzekering af.

Preventie

Wil u meer weten over de preventie-eisen die verzekeraars stellen. De meest voorkomende hebben we voor u op een rij gezet.

    Beoordeling door klanten: 9,1/10 - 136 beoordelingen