U heeft een verzekering, maar bent u wel verzekerd?
Goede preventie verkleint de kans op schade en voorkomt financiële problemen. Download nu > 25 preventietips en voorkom dat u na schade geen uitkering krijgt!

Page content

Gebruik of bestemming van uw pand verandert

Wat als het gebruik of de bestemming van een bedrijfspand verandert?

Als de bestemming of het gebruik van uw bedrijfspand verandert, moet u dit de verzekeraar melden.
Doet u dit niet, mag de verzekeraar een uitkering bij schade weigeren of in het gunstigste geval matigen.

Omgaan met wijzigingen

In dit artikel leggen wij uit hoe u als eigenaar van een bedrijfspand om moet gaan met wijzigingen in gebruik van het pand. Verzekeraars regelen hierover het een en ander in de verzekeringsvoorwaarden.

Het komt regelmatig voor dat eigenaren van zakelijke bedrijfspanden hun activiteiten staken, zij het pand gaan verbouwen of dat het pand leeg staat of binnenkort leeg komt te staan. Wellicht komt er andere huurder? Er zijn veel voorbeelden te bedenken van situaties die aan de verzekeraar gemeld moeten worden.

Meldplicht als het risico wijzigt:

Stel u heeft uw zakelijke bedrijfspand al heel lang verzekerd bij een bepaalde verzekeraar. Tot op heden gebruikt u het pand zelf of heeft u het pand verhuurd. Op basis van die situatie heeft u een opstalverzekering afgesloten bij een verzekeraar. De verzekeraar kent dit risico en heeft hierop haar premie en voorwaarden gebaseerd.

Gebruik bestemming van pand verandertNu stopt u met uw activiteiten, komt uw pand op korte termijn leeg te staan, stopt uw bestaande huurder er mee of gebeurt er iets anders waardoor het risico voor de verzekeraar wijzigt. In die situaties moet u de wijzigingen altijd melden aan uw verzekeraar. Elke opstalverzekering kent in haar verzekeringsvoorwaarden een bepaling, waaruit dit blijkt.

Welke wijzigingen?

Verandert uw risico, dan moet u dit aan de verzekeraar (tussenpersoon) binnen twee maanden melden.

Voorbeelden van wijzigingen van het risico:

  • U gaat het bedrijfspand verbouwen en u verandert de bouwaard of dakdekking
  • U gaat het bedrijfspand met een ander doel gebruiken of de bestemming wijzigen
  • Uw bedrijfspand of een deel daarvan komt leeg te staan
  • Uw verkoopt uw bedrijfspand aan een andere eigenaar (dit moet u binnen 6 maanden melden aan uw verzekeraar)
  • U gebruikt een deel van uw bedrijfspand niet voor een periode langer dan 2 maanden
  • Uw bedrijfspand, of een gedeelte daarvan, wordt gekraakt

Andere afspraken

Als één van bovenstaande voorbeelden voor u geldt, moet u deze wijzigingen dus aan uw verzekeraar (of tussenpersoon) melden. De verzekeraar heeft dan de mogelijkheid een andere afspraak met u te maken. Zo kan zij u een andere premie -vaak een hogere premie- voorstellen, andere voorwaarden stellen (bijvoorbeeld alleen branddekking of een hoger eigen risico). Ook heeft de verzekeraar het recht uw verzekeringspolis op te zeggen. Zij beëindigt dan de polis. U moet dan dus op zoek naar een andere verzekeraar.

Gevolgen niet of niet op tijd melden

Stel u meldt de betreffende wijziging niet of te laat? Dan kan dit enorme gevolgen hebben als u per ongeluk schade heeft en deze schade te maken heeft met de wijziging van het risico. U heeft dan geen recht op schadevergoeding vanaf twee maanden nadat het risico is veranderd. Dit geldt overigens niet als u de wijziging wel zou hebben gemeld.
Er is nog een mogelijkheid. Stel u heeft de schade niet gemeld en de verzekeraar zou u een ander voorstel hebben gedaan, bijvoorbeeld een hogere premie. U heeft dan wellicht recht op een lagere uitkering, omdat de verzekeraar de verhouding uitrekent tussen de oude premie en de hogere premie die zij zou hebben gerekend. U krijgt dan hopelijk nog een pro-rata uitkering. Indien er gewijzigde voorwaarden zouden gelden, houdt de verzekeraar hier ook nog rekening mee bij het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding.

Illegale praktijken

Heeft de risicowijziging te maken met illegale praktijken? Denk bijvoorbeeld aan hennepteelt, productie van soft- of harddrugs of opslag van gestolen spullen, dan vergoedt de verzekeraar u niets. Dit geldt overigens ook als u als eigenaar van het pand helemaal van niets wist. Het is dus verstandig regelmatig een bezoek te brengen aan uw pand.

    Beoordeling door klanten: 9,1/10 - 136 beoordelingen