U heeft een verzekering, maar bent u wel verzekerd?
Goede preventie verkleint de kans op schade en voorkomt financiële problemen. Download nu > 25 preventietips en voorkom dat u na schade geen uitkering krijgt!

Page content

Brandschade: Zakelijke opstalverzekering (brandverzekering): Wat dekt deze en wat wordt vergoed?

Bent u eigenaar van vastgoed, dan heeft u vast een brandverzekering. Worden er bedrijfsmatige activiteiten uitgevoerd in uw pand? Dan heeft u een zakelijke opstalverzekering (zakelijke brandverzekering) nodig. Deze heeft u ook nodig als u het pand bijvoorbeeld verhuurt. Hierbij maakt het niet uit of u het pand in privé bezit heeft of een BV het pand in bezit heeft.

Brandschade, wat is gedekt onder de zakelijke opstalverzekering?

Laten we beginnen met een aantal begrippen die een grote rol spelen. We houden het algemeen en gaan uit van brand als schade-oorzaak. Het is onmogelijk alle voorwaarden van verzekeraars te beschrijven. Er zijn echter een aantal overeenkomsten die we u kunnen uitleggen. Voor het volledige overzicht moet u altijd uw eigen polisvoorwaarden en clausules raadplegen.

Begrippen

Natuurlijk is deze lijst niet volledig. Echter, in de meeste voorwaarden zijn deze zaken uitgebreid beschreven.
Maar dan krijgt u echt te maken met brand!
Brand heeft u verzekerd, dus u schakelt de verzekeraar in. U neemt contact op met uw tussenpersoon of verzekeraar en dan gaat er veel gebeuren.
Stel u heeft € 1.000.000,- als herbouwwaarde opgegeven. Krijgt u ook € 1.000.000,- uitgekeerd? En hoe lang duurt dat?

In dit eerste artikel gaan we in op het begrip schade. Want wat is schade eigenlijk?

Schade, wat is dat eigenlijk?

de schade zelfst.naamw. (m./v.)
Uitspraak: [ˈsxadə]
Verbuigingen: schade|n, schade|s (meerv.)

nadelig gevolg van een gebeurtenis
`schadeclaim`,
`de schade herstellen`,
`De storm heeft een hoop schade aangericht.`
Bron: woorden.org

Stel u heeft brand, wat is de schade dan eigenlijk? Iedereen heeft wel een beeld bij schade. Zeker bij een brand. Zwartgeblakerde resten, (ingestorte) wanden, tussenvloeren, fundering en daken, overal roet en waterschade aan het pand. De inventaris/goederen houden we hier buiten beschouwing. Een dramatisch gezicht, veel emotie en ook heel veel vragen.

Voor een verzekeraar is de schade het bedrag dat moet worden uitgekeerd. En op het moment dat zij wordt ingelicht dat er brand is geweest, is het nog niet duidelijk hoeveel de schade precies bedraagt. Stel nogmaals dat u het pand heeft verzekerd voor € 1.000.000,-. De schade na de brand is dan niet automatisch € 1.000.000,-. Dit is het maximale bedrag dat uitgekeerd zal worden. Hoeveel de schade is, zal pas na een aantal weken/maanden duidelijk worden.

Brand-, inbraak-, water- en stormschade

De zakelijke opstalverzekering biedt meestal dekking voor brand-, inbraak-, water- en stormschade. Het is ook mogelijk alleen een branddekking te hebben. In dat geval wordt alleen schade ten gevolge van brand (en storm hoort hier standaard bij) uitgekeerd.
Brandschade_wat is gedekt

Wat is de rol van de verzekeraar na brandschade?

Voor we beginnen met een schade. Eerst nog even het tot stand komen van de verzekering: U heeft een zakelijk gebruikt pand en heeft daarvoor een brandverzekering afgesloten bij een verzekeraar. Deze verzekering is altijd tot stand gekomen door een aanvraagformulier in te vullen. Tegenwoordig kan dit ook digitaal (via een website). U vult dan een digitaal aanvraagformulier in.
Nadat het aanvraagformulier door de verzekeraar is beoordeeld, accepteert zij de aanvraag of wijst ze deze af. Na acceptatie ontvangt u een polis. Dit is een overeenkomst waarin u met de verzekeraar afspraken heeft gemaakt. Deze polis brengt dus rechten en plichten met zich mee.
Rechten als waar heeft u recht op heeft bij bijvoorbeeld schade.
Plichten als waar moet u aan voldoen om in aanmerking te komen voor een uitkering na schade. Hieronder vallen premiebetaling, voldoen een preventie-eisen om schade te voorkomen. Maar ook de juiste gegevens te verstrekken op een aanvraagformulier. En altijd de waarheid te spreken over uw situatie.

Achterstallig onderhoud

Op het aanvraagformulier wordt ook gevraagd naar de staat van onderhoud van uw pand. Is de staat van onderhoud goed/ voldoende/ slecht? Van u wordt verwacht en geëist dat u uw pand onderhoudt. Immers, een goed onderhouden pand leidt tot minder schades. Ook is dan de kans kleiner dat het pand schade toebrengt aan anderen, bijvoorbeeld aan huurders of voorbijgangers. Alle verzekeraars hebben in hun voorwaarden een artikel opgenomen met betrekking tot achterstallig onderhoud. In het geval u onvoldoende onderhoud aan uw pand heeft gedaan en er ontstaat schade, zal de verzekeraar een aftrek toepassen op de schade-uitkering. Dit houdt dus in dat een aftrek plaatsvindt op de herbouwwaarde of herstelkosten. In een aansprakelijkheidsverzekering onroerend goed (AVB O/G) is opgenomen dat de verzekeraar niet uitkeert als schade ontstaat door achterstallig onderhoud.

Herbouwwaarde:

We hebben al veel geschreven over de herbouwwaarde. De herbouwwaarde speelt een erg belangrijke rol bij de zakelijke opstalverzekering. Immers, de herbouwwaarde is de maximaal verzekerde som. De verzekeraar keert na schade nooit meer uit dan dit bedrag.
Na schade, bijvoorbeeld brand, kijkt de verzekeraar na ontvangst van het expertiserapport of deze verzekerde herbouwwaarde voldoende is om de schade te vergoeden. Is deze herbouwwaarde te laag vastgesteld, keert de verzekeraar minder uit. U bent dan onderverzekerd en moet een deel van de schade zelf betalen. Wij raden altijd aan een herbouwwaardebepaling te laten doen. Een onafhankelijk verzekeringstaxateur bepaalt dan de herbouwwaarde. Deze herbouwwaarde geldt als verzekerde som, u betaalt daar premie over en geeft u een garantie tegen onderverzekering.

Brandschade

Na brandschade huurt de verzekeraar de expert in om haar belangen te behartigen. En toetst zij in beginsel of de schade onder de dekking valt. De expert stelt de schadeomvang dus vast namens de verzekeraar. Indien de verzekeraar wenst, kan zij ook een onderzoeker aanstellen om de schade-oorzaak te onderzoeken. Dit doet de verzekeraar in situaties als zij twijfelt of de schadeoorzaak onder de dekking valt. Of als de verzekeraar zware preventie-eisen aan u heeft gesteld en de verzekeraar twijfelt of u zich daar aan heeft gehouden. Nadat de schade is vastgesteld door de expert (en contra-expert) ontvangt de verzekeraar het expertiserapport. De verzekeraar toetst vervolgens op dekking. En de verzekeraar bepaalt als er dekking is, de hoogte van de uitkering aan de hand van het taxatierapport, de polis, clausules, voorwaarden en aanvraagformulier van de verzekering.

Met wie krijg je te maken bij een brandschade?

Zoals u hierboven al gelezen heeft, krijg u na een brand te maken met veel verschillende mensen die betrokken zijn bij de afhandeling van de schade. In het volgende artikel bespreken we de rol van de expert, de contra expert en andere deskundigen.

Een zakelijke opstalverzekering afsluiten?

Bereken zelf de premie voor uw zakelijke opstalverzekering. U kunt de verzekering ook direct online afsluiten.
Bereken uw premie en sluit direct af

    Beoordeling door klanten: 9,1/10 - 136 beoordelingen