U heeft een verzekering, maar bent u wel verzekerd?
Goede preventie verkleint de kans op schade en voorkomt financiële problemen. Download nu > 25 preventietips en voorkom dat u na schade geen uitkering krijgt!

Page content

Brandschade: Met wie krijgt u te maken?

Nadat u te maken heeft gekregen met een brand komt er veel op u af. Afgezien van het emotionele deel van de schade, u heeft uw bedrijf of pand in vlammen op zien gaan, moet er nu van alles geregeld worden. De verzekeraar waar u uw zakelijke opstalverzekering (brandverzekering) heeft afgesloten, staat ook direct met allerlei experts om u heen om te zorgen dat de schade zo snel mogelijk wordt beperkt, geïnventariseerd en onderzocht. Uw telefoon staat niet meer stil, allerlei bedrijven bellen u om te helpen.

Natuurlijk kunnen wij u niet echt voorbereiden op wat er op u afkomt na een brand. Helaas is dat iets wat u dan ervaart. Maar we kunnen wel op een rij zetten met wie u allemaal te maken krijgt.

Salvagecoördinator

Al vlak nadat de brand is ontstaan neemt de brandweer contact op met de Stichting Salvage. Stichting Salvage wordt altijd ingeschakeld bij

  • branden met veel gedupeerden
  • branden met (meerdere) belendingen (aangrenzend pand, huis of perceel)
  • middelbranden en groter
  • branden waarbij sprake is van bedrijfsstilstand
  • branden in een overheidsgebouw

De stichting Salvage levert een Salvagecoördinator. Deze Salvagecoördinator komt namens de verzekeraar. De Salvagecoördinator zorgt ervoor dat de schade niet kan verergeren. Dit kan betekenen dat er al een beperkte schoonmaak kan worden ingezet, waardevolle spullen worden opgeslagen, bluswater wordt weggepompt, en uw pand wordt dichtgetimmerd.
Daarnaast vangt de Salvagecoördinator u op, zorgt voor rust en steunt u bij deze ingrijpende en chaotische gebeurtenis. Hij helpt u zoveel mogelijk met alles wat direct geregeld moet worden en luistert naar uw ervaringen.

De expert

Direct na een brand stelt de brandverzekeraar een expert aan. Deze expert stelt namens de verzekeraar de schade vast. De expert behartigt dus de belangen van de verzekeraar. U krijgt te maken met de expert. Hij zal ook vanuit de verzekeraar contact met u opnemen. En hij zal veel vragen gaan stellen over de brand en andere zaken die van belang zijn. Denk hierbij aan het onderzoeken van de oorzaak van de schade en het begroten van de totale omvang van de schade. Maar ook het controleren of u de juiste preventiemaatregelen had genomen om schade te voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het laten keuren van de elektrische installatie. Of bij horeca het regelmatig laten onderhouden van de afzuiginstallatie. De expert  zal vragen om bewijsstukken, maar ook bijvoorbeeld om omzetoverzichten. Hieruit maakt hij onder andere op hoe uw omzet zich ontwikkelde, hoe de brutowinst was (bijv. t.b.v. de bedrijfsschadeverzekering). Zijn doel is het vaststellen van de totale schade.
Nadat de definitieve schade is vastgesteld, legt de expert de schade vast in een expertiserapport en stuurt de rapportage naar de verzekeraar. Daarna (uiteraard volgt net na de brand al een eerste beoordeling of er dekking is) toetst de verzekeraar de dekking en keert zij na dekking uit. (De definitieve hoogte van de schade-uitkering volgt pas na beoordeling van het expertiserapport, controle door de verzekeraar van de polis, clausules, voorwaarden en het aanvraagformulier).

De contra-expert

Als klant en degene die (brand)schade heeft geleden, heeft u het recht een eigen expert in te schakelen. Dit is de contra-expert. De contra-expert huurt u direct na de brand in om uw belangen na brand te behartigen. En u te helpen bij het vaststellen van de schade. Deze contra-expert is erg belangrijk. Mede omdat de brand voor u erg ingrijpend en emotioneel is. En u heeft vaak geen verstand van zaken. De verzekeraar betaalt zijn kosten, maar de contra-expert werkt in opdracht van u. Wij raden u altijd een contra-expert aan om u te vertegenwoordigen. Bovendien schakelen wij deze voor u in.

Brand is erg ingrijpend en emotioneel. Hier heeft u goede hulp bij nodig. De contra-expert, maar ook de expert, is meestal een bouwkundige met veel kennis van constructies. Maar ze weten ook de wegen naar sloop- en opruimbedrijven en saneerders. De contra-expert helpt met het inkopen van de dienstverlening om bijvoorbeeld de puin op te ruimen en af te voeren. Voor onze klanten regelen wij de contra-expert direct nadat u de brandschade aan ons meldt. De contra-expert helpt u ook om bedrijfseconomische gegevens van u en uw bedrijf te interpreteren. En ondersteunt u bij het aanleveren van deze gegevens als de expert deze nodig heeft om uw schade vast te stellen. De expert en de contra-expert werken nauw samen, maar de contra-expert zal altijd uw belangen behartigen.Brandschade expert en contra expert

Tip! Na brand wordt u platgebeld door experts die u willen helpen. Wij raden u aan hier nooit op in te gaan. Wij hebben partijen die zeer deskundig zijn in ons netwerk. En wij verbinden u met deze partijen. Hierdoor weet u zeker dat uw belangen zo goed als mogelijk worden behartigd.

Kosten van deskundigen (experts)

De kosten van de expert, de contra-expert en eventueel een derde expert worden vergoed door de verzekeraar. Het moet dan gaan om redelijke kosten die zij maken. Kosten die experts maken in uw opdracht die niet direct te maken hebben met het vaststellen van de schade, worden in principe niet vergoed. Vergoeding vindt alleen plaats als deze kosten gemaakt worden omdat de wet dit eist. Schakelt u een contra-expert in, overleg dan altijd met de verzekeraar of bemiddelaar/ adviseur.

De verzekeraar

Na brandschade huurt de verzekeraar dus de expert in om haar belangen te behartigen en toetst zij in beginsel of de schade onder de dekking valt. De expert stelt de schadeomvang vast namens de verzekeraar. Indien de verzekeraar wenst, kan zij ook een onderzoeker aanstellen om de schade-oorzaak te onderzoeken. Dit doet de verzekeraar in situaties als zij twijfelt of de schadeoorzaak onder de dekking valt, of als de verzekeraar zware preventie-eisen aan u heeft gesteld en de verzekeraar twijfelt of u zich daar aan heeft gehouden. Nadat de schade is vastgesteld door de expert (en contra-expert) ontvangt de verzekeraar het expertiserapport. Na ontvangst toetst de verzekeraar of de schade gedekt is, of de aanvraag juist tot stand is gekomen, of het aanvraagformulier goed is ingevuld (kende de verzekeraar uw verzekerde situatie goed?), beoordeelt zij of het verzekerde bedrag voldoende is, of preventie-eisen goed zijn nagekomen etc.

Met welke kosten krijgt u te maken

De belangrijkste personen met wie u te maken krijgt na een brand zijn dus de expert en de contra-expert, soms een onderzoeker. Zoals hierboven aangegeven helpt de contra-expert u met het vaststellen van de schade. Zij weten welke bedrijven u kunt inzetten om u na de brand te helpen. Met welke zaken en kosten u te maken krijgt, vertellen wij u in het volgende artikel: Brandschade, met welke kosten krijgt u te maken

Een zakelijke opstalverzekering afsluiten?

Bereken zelf de premie voor uw zakelijke opstalverzekering. U kunt de verzekering ook direct online afsluiten.
Bereken uw premie en sluit direct af

    Beoordeling door klanten: 9,1/10 - 136 beoordelingen