U heeft een verzekering, maar bent u wel verzekerd?
Goede preventie verkleint de kans op schade en voorkomt financiële problemen. Download nu > 25 preventietips en voorkom dat u na schade geen uitkering krijgt!

Page content

Brandschade: Met welke kosten krijgt u te maken?

Na een brand komt er veel op u af. Dat heeft u al kunnen lezen in “De zakelijke opstalverzekering, wat dekt deze en wat wordt vergoed” en “Brandschade: met wie krijgt u te maken“. Bij de afhandeling van de brandschade krijgt u ook te maken met allerlei andere kosten, waar u waarschijnlijk nog nooit bij heeft stil gestaan. Een aantal veel voorkomende kosten nemen we met u door.

Bereddingskosten

Wat zijn bereddingskosten? Bereddingskosten zijn kosten die u maakt of die gemaakt worden door bijvoorbeeld de brandweer om (verdere) brandschade te voorkomen. Ook bewakingskosten die gemaakt moeten worden na de brand vallen onder bereddingskosten.
De verzekeraar vergoedt deze bereddingskosten bovenop de maximale verzekerde som (herbouwwaarde). (Vaak) zonder een maximum.
Er geldt wel een voorwaarde: de schade moet ontstaan zijn door een door de polis gedekte calamiteit. En er moet dekking zijn op uw polis. Denk dus aan een juist ingevuld aanvraagformulier, een correcte polis, clausules die zijn nagekomen en voorwaarden van de betreffende verzekeraar. Als er geen dekking is op uw brandverzekering, zal de verzekeraar de bereddingskosten niet vergoeden.

Salvagekosten

Heeft u brand? Dan belt u de brandweer. Is de brand groot? Dan belt de brandweer Stichting Salvage. Stichting Salvage levert de eerste hulp bij brand en levert een Salvagecoördinator. Meestal binnen een uur nadat de brand begonnen is. De Salvagecoördinator neemt direct de leiding tijdens de brand op zich en regelt de eerste noodzakelijke maatregelen om de schade te beperken. De verzekeraar betaalt de kosten van salvage volledig.

Opruimingskosten

Na brand moet het puin op uw grond afgebroken, opgeruimd en afgevoerd worden. Dit is erg kostbaar en kan enkele weken duren als er veel puin ligt. De kosten hiervan kunnen enorm zijn. De verzekering dekt opruimingskosten. Meestal tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag (met een maximum van € 125.000). Deze uitkering gaat niet ten laste van de verzekerde herbouwwaarde, maar wordt uitgekeerd bovenop het verzekerde bedrag. Let hier ook op onderverzekering. Als u bent onderverzekerd voor wat betreft het verzekerd bedrag (herbouwwaarde), dan bent u ook onderverzekerd voor de uitkering voor het opruimen van puin. Zijn de kosten van het opruimen hoger dan de verzekerde uitkering? Dan moet u zelf de rest bijbetalen. De kosten hiervan kunnen fors zijn. Ook hier is het van belang te zorgen dat het verzekerde bedrag voldoende is.kosten brandschade

Saneringskosten (Asbest)

Het is erg verstandig te controleren of u asbest heeft in uw pand. Heeft u asbest? Dan is de kans groot dat dit vrij komt na brand. Dit kan bodem- en grondverontreiniging met zich meebrengen. Het onderzoeken of asbest is vrijgekomen en het opruimen hiervan, is erg kostbaar. Hiervoor sluit u in de basis een milieuschadeverzekering af. Heeft u deze verzekering niet? Een groot aantal verzekeraars vergoedt de kosten van het opruimen van vrijgekomen asbest na brand. Echter, door de forse kosten hiervan, bereikt u als snel het maximum bedrag dat vergoed wordt aan opruimingskosten (10% van de verzekerde som, vaak met een maximum). Hierdoor loopt u dus een aanzienlijk risico dat u moet bijbetalen om alle puin op te ruimen en af te voeren.  Een aantal verzekeraars vergoedt de kosten van het opruimen van asbest niet. Zij rekenen asbest onder saneringskosten en geven geen dekking hiervoor. Wij raden u aan de voorwaarden van uw zakelijke opstalverzekeraar (brandverzekering) te controleren. Ons advies: Heeft u asbest in uw pand, sluit dan een milieuschadeverzekering af. Dit is een aparte verzekering die u aanvullend afsluit bij een brandverzekering.

Wat zijn saneringskosten?
Onder saneringskosten vallen onder andere de volgende zaken:

  • De kosten om de verontreiniging van grond, grond- en oppervlaktewater op uw locatie of op de direct aangrenzende percelen van uw locatie te isoleren.
  • De kosten om grond, grond- en oppervlaktewater op uw locatie of op de direct aangrenzende percelen van uw locatie te onderzoeken, te reinigen, op te ruimen, op te slaan, te vernietigen of te vervangen. Met de bedoeling om de verontreiniging weg te nemen.
  • De bereddingskosten om een verontreiniging van grond, grond- en oppervlaktewater te voorkomen of te beperken, vallen hier ook onder.

Huurderving

Verhuurt u uw pand en er ontstaat brand en uw pand brandt in zijn geheel af? De huurder zal vermoedelijk (tijdelijk) een andere locatie huren om zijn activiteiten voort te zetten. U verliest dus uw huurinkomsten. In de verzekeringsvoorwaarden is meestal een en ander geregeld om u een uitkering te verstrekken voor het verlies van huurinkomsten. Gedekt is dan maximaal 52 weken huurderving. Meestal tot 10% van de verzekerde som (met een maximum van bijvoorbeeld € 125.000,-). Dit is per verzekeraar verschillend. Lees dus altijd uw voorwaarden hierop na. De schade-uitkering ten behoeve van huurderving wordt niet betaald uit de herbouwwaarde, maar geldt als aanvullende dekking boven de verzekerde herbouwwaarde.

Herinrichting terrein/ tuin

Waarschijnlijk heeft u na de brand ook schade aan uw terrein/ tuin. Als de brandweer komt blussen kan uw terrein of tuin schade oplopen. De brandweer kijkt (logisch) alleen naar hoe de brand zo snel en efficient mogelijk geblust kan worden. En als er planten, hekken, of andere zaken in de weg staan, dan houden ze daar geen rekening mee.
Behalve de schade aan uw pand moet dus ook de schade aan uw terrein of tuin hersteld worden. Verzekeraars kunnen in hun voorwaarden opnemen dat deze kosten worden vergoed worden door de brandverzekering. Kijkt u altijd de voorwaarden die voor u van toepassing zijn hier op na. Het kan zijn dat er bijvoorbeeld 10% van het verzekerde bedrag (met een maximum) is gedekt op uw polis. Deze vergoeding vindt dan plaats bovenop het verzekerde bedrag en wordt dan dus niet betaald uit de verzekerde herbouwwaarde.

Herbouwen of herstellen

Terwijl de brand nog vers in het geheugen ligt en de opruimwerkzaamheden nog plaatsvinden, moet u ook gaan nadenken over herbouwen of herstellen? Is het pand volledig uitgebrand? Of is het te herstellen. In het volgende artikel leest u meer over de herbouwwaarde en het herbouwen.

Een zakelijke opstalverzekering afsluiten?

Bereken zelf de premie voor uw zakelijke opstalverzekering. U kunt de verzekering ook direct online afsluiten.
Bereken uw premie en sluit direct af

    Beoordeling door klanten: 9,1/10 - 136 beoordelingen