U heeft een verzekering, maar bent u wel verzekerd?
Goede preventie verkleint de kans op schade en voorkomt financiële problemen. Download nu > 25 preventietips en voorkom dat u na schade geen uitkering krijgt!

Page content

Brandschade: Herbouwen/herstellen

Na een brand moet u beslissen of u uw bedrijfspand gaat herbouwen en/of herstellen. Misschien overweegt u uw pand en/ of grond te verkopen? Meestal moet u binnen 12 maanden beslissen wat u gaat doen en de brandverzekeraar hierover informeren. Niet direct een makkelijke keuze. Voor u deze beslissing heeft genomen, moet u eerst nog veel uitzoeken.herbouwen na brand

Herstel, herbouwen of verkopen?

Herstellen van uw bedrijfspand

Is uw bedrijfspand gedeeltelijk beschadigd of geheel verwoest? Bij alleen een (lichte) beschadiging na de brand, is herstel waarschijnlijk de meest logische keuze. Hoe zwaar is uw pand beschadigd? Is er alleen roet, water en rookschade, dan kan schoonmaken van het pand volstaan. Als er echt delen hersteld moeten worden, zult u aannemers moeten benaderen, prijzen opvragen en kost het herstel meer tijd. Wat doen de huurders van uw pand ondertussen? Kunnen zij nog steeds in (een deel) van het pand terecht of gaan zij elders huren? Loopt u huurinkomsten mis? Komen zij terug, zodra het pand is hersteld? Allemaal vragen om rekening mee te houden en over na te denken. Het meest logisch bij gedeeltelijk beschadiging is herstel van het bedrijfspand.

Herbouwen van uw bedrijfspand

Als het pand volledig is afgebrand is er geen sprake meer van herstellen, maar moet u echt gaan herbouwen. Dat betekent eerst het puin opruimen en laten afvoeren. Dan weer helemaal vanaf de grond, of zelfs vanaf de fundering, opnieuw opbouwen. Meestal moet een herbouw binnen 3 jaar klaar zijn. Een herbouwtraject vergt veel tijd. Een jaar is niets om te herbouwen als uw pand helemaal is afgebrand. U moet een nieuwe vergunning aanvragen, architecten en aannemers benaderen en prijzen opvragen. Na de beslissing wie de architect wordt laat u tekeningen maken en stelt u een aannemer aan die de daadwerkelijke herbouw gaat doen. Dan start de werkelijke bouw. Het bouwen van een pand kost met gemak een half jaar, meestal meer. U moet dus goed rekening houden dat u deze periode kunt overzien. Heeft u voldoende inkomsten (verzekerd) om de herbouw/ hersteltermijn te overbruggen? De praktijk geeft aan dat veel eigenaren van vastgoed dit risico niet goed inschatten. Een bedrijfsschade/ huurdervingsdekking is absolute noodzaak. Voor de meeste brandverzekeraars geldt, dat u binnen één jaar moet laten weten dat u gaat herbouwen of niet.herbouwen na brand

Verkopen van uw bedrijfspand

Als uw bedrijfspand door een brand verwoest is, kunt u het pand dus opnieuw herbouwen. Uw pand wordt dan hersteld naar de situatie zoals deze net voor de brand was. U kunt er ook voor kiezen om niet over te gaan tot herbouwen. Zo kunt u (de restanten van) uw pand en de grond verkopen. Kiest u voor verkoop, dan ontvangt u van de verzekeraar de verkoopwaarde die de experts hebben vastgesteld. Het gaat dan om de vastgestelde verkoopwaarde zoals deze is net na de brand. Na brand, stellen de experts zowel de herbouwwaarde van het pand vast als de verkoopwaarde. De verkoopwaarde is een lager bedrag dan de herbouwwaarde. Kiest u voor verkoop, wordt de verkoopwaarde aan u uitgekeerd. (plaatje akte van taxatie waaruit herbouwwaarde en verkoopwaarde blijkt toevoegen). Experts houden bij het vaststellen van de verkoopwaarde rekening met de waarde van de restanten. Hier wordt een waarde aan toegekend, de verkoopwaarde.

Herbouwwaarde:

We hebben al veel geschreven over de herbouwwaarde. De herbouwwaarde speelt een erg belangrijke rol bij de zakelijke opstalverzekering. Immers, de herbouwwaarde is de maximaal verzekerde som om te herbouwen en/of herstellen. De verzekeraar keert na schade nooit meer uit dan dit bedrag om te herbouwen of herstellen. Boven op de verzekerde herbouwwaarde, zijn vaak de kosten van huurderving, tuin- en straatherstel meeverzekerd. Ook bereddingskosten worden vergoed boven de verzekerde herbouwwaarde. Controleer uw voorwaarden wat wel en niet is meeverzekerd boven de herbouwwaarde.
De herbouwwaarde is het totaal van herstelkosten van de dragende constructie en het dak. De kosten van materialen en loon bepalen een groot gedeelte van de herbouwwaarde.

Onderverzekering voorkomen

Na brandschade kijkt de verzekeraar na ontvangst van het expertiserapport of deze verzekerde herbouwwaarde voldoende is om de schade te vergoeden. Is deze herbouwwaarde te laag vastgesteld, keert de verzekeraar minder uit. U bent dan onderverzekerd en moet een deel van de schade zelf betalen. Wij raden altijd aan een herbouwwaardebepaling te laten doen. Een onafhankelijk verzekeringstaxateur bepaalt dan de herbouwwaarde.Deze herbouwwaarde geldt daarna als maximaal verzekerde som. U betaalt daar premie over en de waardebepaling biedt een garantie tegen onderverzekering. Zo weet u dat u nooit onderverzekerd bent, gedurende de geldigheid hiervan (de waardebepaling is meestal geldig gedurende de looptijd van de brandverzekering).

Uitkering

Als dan eindelijk de volledige schade is vastgesteld, volgt de uitkering. In het volgende artikel gaan we in op de uitkering van de brandverzekering.

Een zakelijke opstalverzekering afsluiten?

Bereken zelf de premie voor uw zakelijke opstalverzekering. U kunt de verzekering ook direct online afsluiten.
Bereken uw premie en sluit direct af

    Beoordeling door klanten: 9,1/10 - 136 beoordelingen