U heeft een verzekering, maar bent u wel verzekerd?
Goede preventie verkleint de kans op schade en voorkomt financiële problemen. Download nu > 25 preventietips en voorkom dat u na schade geen uitkering krijgt!

Page content

Brandschade: de uitkering

In het eerste artikel over brandschade: Wat dekt de brandverzekering heeft u al gelezen dat het enkele weken, dan wel maanden kan duren voor de schade is vastgesteld. Dat betekent ook dat het enkele weken, dan wel maanden kan duren voor er een uitkering plaatsvindt ( u ontvangt als er dekking is wel voorschotten). En intussen zit u al met kosten van opruimen, experts en wilt u graag beginnen met herbouwen of herstellen.

Vaststellen van de uitkering na brand

De hoogte van de uitkering is na een brand niet direct vastgesteld. Voor een verzekeraar is de schade het bedrag dat moet worden uitgekeerd. En op het moment dat zij wordt ingelicht dat er brand is geweest, is het nog niet duidelijk hoeveel de schade precies bedraagt. Stel dat u het pand volgens de polis heeft verzekerd voor € 1.000.000,-. De schade na de brand is dan niet automatisch € 1.000.000,-. Dit is het maximale bedrag dat uitgekeerd zal worden. Hoeveel de schade werkelijk is, zal pas na een aantal weken/maanden duidelijk worden.Uitkering na brand
Na brandschade huurt de verzekeraar een expert in om haar belangen te behartigen en toetst de verzekeraar in beginsel of de schade onder de dekking valt. De expert stelt de schadeomvang dus vast namens de verzekeraar.

Lees meer over de expert in Brandschade: met wie krijgt u te maken

Indien de verzekeraar wenst, kan zij ook een onderzoeker aanstellen om de schade-oorzaak te onderzoeken. Dit doet de verzekeraar in situaties als zij twijfelt of de schadeoorzaak onder de dekking valt, of als de verzekeraar zware preventie-eisen aan u heeft gesteld en de verzekeraar twijfelt of u zich daar aan heeft gehouden. Nadat de schade is vastgesteld door de expert (en contra-expert) ontvangt de verzekeraar het expertiserapport. Hierin is o.a. de financiële omvang van de schade opgenomen. De verzekeraar toetst vervolgens op dekking en bepaalt als er dekking is, de hoogte van de uitkering aan de hand van het expertiserapport, de polis, clausules, voorwaarden en aanvraagformulier van de verzekering.

Verstrekken van voorschotten

Is uw brandschade gedekt? Dan kunnen verzekeraars voorschotten verstrekken om u te helpen. U heeft bijvoorbeeld huurderving, kosten van het opruimingsbedrijf, kosten van aannemers, ed. U kunt al nota’s hebben voordat de schade is vastgesteld. Als er dekking op uw brandpolis is, kan de verzekeraar besluiten voorschotten te verstrekken. Zij kan dan de nota’s van bijvoorbeeld het opruimingsbedrijf betalen. Ook kan de verzekeraar u een voorschot geven voor het mislopen van huurinkomsten (uiteraard indien gedekt). Heeft u een hypotheek op uw pand. Dan zal de verzekeraar contact opnemen met uw hypotheekverstrekker om voorschotten uit te keren.

De schade-uitkering

Akte van taxatie
Zodra de expert(s) de definitieve schade hebben vastgesteld, wordt het expertiserapport naar de verzekeraar gestuurd. Deze beoordeelt het rapport en gaat -als er dekking is- over tot de schade-uitkering. Op de definitieve schade-uitkering worden voorschotten in mindering gebracht. Er kan een herbouwdepot bij uw bank geopend worden en kunt u nota’s die u ontvangt opsturen naar de bank. De bank betaalt vervolgens uit. De verzekeraar kan ook een hoger voorschot verstrekken, bijvoorbeeld 50%. Hierbij wordt rekening gehouden met het vorderen van de herbouw/ herstel. Aanvullende betalingen worden dan gedaan na ontvangst van nota’s. Meestal wordt eerst een voorschot uitgekeerd, bijvoorbeeld de hoogte van de verkoopwaarde. Gaat u definitief herbouwen, wordt de rest (in fases) uitgekeerd.

Een zakelijke opstalverzekering afsluiten?

Bereken zelf de premie voor uw zakelijke opstalverzekering. U kunt de verzekering ook direct online afsluiten.
Bereken uw premie en sluit direct af

    Beoordeling door klanten: 9,1/10 - 136 beoordelingen