U heeft een verzekering, maar bent u wel verzekerd?
Goede preventie verkleint de kans op schade en voorkomt financiële problemen. Download nu > 25 preventietips en voorkom dat u na schade geen uitkering krijgt!

Page content

Brandgevaarlijke werkzaamheden; Waar moet u op letten?

15 april 2019 was iedereen wereldwijd getuige van een grote brand in één van de mooiste kerken in de wereld. De Notre-Dame. De kerk werd voor een groot deel verwoest door een enorme brand. We weten dat er op dat moment werd gewerkt aan de Notre-Dame. De kerk werd gerestaureerd. Volgens berichten werd gewerkt aan de spitstoren op de kerk. Stelt u zich nu eens voor dat er bij de werkzaamheden aan het houten dak open vuur werd gebruikt. Wij hebben geen idee natuurlijk, maar wij willen u laten inzien hoe belangrijk het is om na te denken over gevolgen van het werken met open vuur. Als bij het werken met open vuur wat mis gaat, kan al snel een allesverwoestende brand ontstaan. Een snelle uitbreiding van de brand is dan meestal niet tegen te houden.

brandgevaarlijke werkzaamheden

Goed verzekerd

Natuurlijk heeft u uw bedrijfspand goed verzekerd. Maar weet u ook wat verzekeraars voorschrijven als u werkzaamheden aan uw bedrijfspand laat uitvoeren, waar met open vuur gewerkt wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dakdekwerkzaamheden. U laat bijvoorbeeld uw dak opnieuw bedekken. Of denk aan laswerkzaamheden.

En niet alleen als u deze werkzaamheden laat uitvoeren. Maar als u deze werkzaamheden zelf uitvoert in de werkplaats, of als u huurder dit soort werkzaamheden uitvoert, dan gelden dezelfde regels voor uw brandverzekering.

Weet u wat uw brandverzekeraar hierover schrijft in de clausules of voorwaarden van uw zakelijke opstalverzekering? Alle brandverzekeraars hebben een clausule “brandgevaarlijke werkzaamheden opgenomen”.

Clausule Brandgevaarlijke werkzaamheden

Hieronder een voorbeeld van deze clausule:
Brandgevaarlijke werkzaamheden (garantie):
De verzekerde garandeert aan verzekeraar en deze verzekering geschiedt daarom ook op de uitdrukkelijke voorwaarde dat, indien verzekerde opdracht aan derden geeft tot het verrichten van werkzaamheden met gebruikmaking van open vuurzoals lassen, snijden, vlamsolderen, verfafbranden, dakbedekken e.d. – ten behoeve van installatie, aanbouw, onderhoud, reparatie, demontage of afbraak van gebouwen, machines etc., hij de volgende maatregelen zal nemen:

 • a. Genoemde werkzaamheden mogen uitsluitend verricht worden onder toezicht van verantwoordelijk personeel van verzekerde
 • b. Brandbare stoffen, behalve die waarmee of waaraan de werkzaamheden plaatsvinden, moeten verwijderd worden tot op een veilige afstand (bij lassen of snijden 10 meter). Of indien dit onmogelijk is dienen zij beschermd te worden.
 • c. Een medewerker moet aanwezig zijn met brandslang of brandblusser. Blijkt in geval van schade, dat in de onmiddellijke omgeving van de plaats waar de brand vermoedelijk is uitgebroken, werkzaamheden als hierboven omschreven zijn uitgevoerd, dan dient verzekerde aan te tonen dat genoemde voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.

Heeft echter verzekerde aan de uitvoerder(s) van de werkzaamheden voor de aanvang van de werkzaamheden een door verzekerde en uitvoerder(s) ondertekende “Formulier brandgevaarlijke werkzaamheden” van het Nationaal Centrum voor Preventie afgegeven, dan dienen ondergetekenden te bewijzen dat verzekerde bovengenoemde voorzorgsmaatregelen niet heeft getroffen.

Sanctie: Wanneer blijkt dat niet aan deze garantie(s) voldaan is, zal verzekerde een eigen risico dragen van 10% van de schade met een minimum van € 25.000,00 en een maximum van € 100.000,00 per gebeurtenis, tenzij verzekerde bewijst dat de schade niet daardoor (mede)veroorzaakt of vergroot is.

Wat betekent dit voor u?

Een paar opvallende zaken in deze clausule leggen wij uit.

 1. Brandgevaarlijke werkzaamheden, (garantie). Als u het woord ‘garantie’ leest in één van de clausule van uw brandverzekering, is het van belang dat u zich direct het belang van dit woord, realiseert. Garantie betekent dat de verzekeraar eist dat u zich tot op detail houdt aan hetgeen in de betreffende clausule is opgenomen om schade te voorkomen. Houdt u zich niet tot op de letter aan deze tekst, ontvangt u geen uitkering na schade als deze schade hierdoor is ontstaan. In het gunstigste geval is opgenomen dat u wel een deel van de schade vergoed krijgt, maar vaak beperkt. Bijvoorbeeld omdat de verzekeraar een fors eigen risico oplegt. In deze clausule uit het voorbeeld 10% met een minimum van € 25.000,- en een maximum van € 100.000,-. Vaak is deze toevoeging weg gelaten. Dan ontvangt u dus niets, als u de exacte preventiemaatregelen om schade te voorkomen, niet heeft opgevolgd. De clausule verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Lees uw eigen polis hier goed op door.
 2. Wat valt onder open vuur? We zien staan: lassen, snijden, vlamsolderen, verfafbranden, dakbedekken ed. Deze lijst is dus niet volledig, het zijn een aantal voorbeelden die ze noemen.
 3. Onder brandgevaarlijke werkzaamheden wordt verstaan, werkzaamheden met open vuur (zie ook bovenstaande voorbeelden) in uw pand of aan de constructie van uw bedrijfspand. Denk hierbij aan daken, muren, funderingen etc.

Werkzaamheden aan uw pand of in uw pand?

Het maakt geen verschil, als u als eigenaar van uw pand werkzaamheden laat uitvoeren aan het pand waar met open vuur aan gewerkt wordt (brandgevaarlijke werkzaamheden) of dat u zelf (of uw huurder) in de werkplaats brandgevaarlijke werkzaamheden uitvoert. Verzekeraars leggen zowel u als eigenaar (in uw zakelijke opstalverzekering), als huurders dezelfde preventiemaatregelen op om brandschade te voorkomen. Worden deze brandvoorkomende maatregelen niet opgevolgd en er ontstaat schade, dan is er geen of slechts een beperkte dekking. U als opstaleigenaar ontvangt dan dus niets, of een veel lagere uitkering na brand als deze ontstaat door deze werkzaamheden, ook als uw huurder zich hieraan niet houdt. Hieronder gaan wij vooral in op de brandgevaarlijke werkzaamheden die plaatsvinden aan uw pand als anderen deze werkzaamheden uitvoeren in uw opdracht. Uw laat bijvoorbeeld uw dak opnieuw bedekken.

Over het zelf uitvoeren van brandgevaarlijke werkzaamheden kunt u verder lezen in de volgende artikelen:
Brandgevaarlijke werkzaamheden: Machinale houtbewerking

Brandgevaarlijke werkzaamheden: Lassen

Preventiemaatregelen

Indien u brandgevaarlijke werkzaamheden laat uitvoeren aan uw bedrijfspand of als er een werkplaats in uw pand is gevestigd waarbij er brandgevaarlijke werkzaamheden worden uitgevoerd, moet u preventiemaatregelen nemen om schade ten gevolge van die werkzaamheden te voorkomen. Welke preventiemaatregelen?

 1. Genoemde werkzaamheden mogen uitsluitend verricht worden onder toezicht. Toezicht door u als verzekerde, of door u als verantwoordelijke aangewezen personeelslid;
 2. Brandbare stoffen, behalve die waarmee of waaraan de werkzaamheden plaatsvinden, moeten verwijderd worden tot op een veilige afstand (bij lassen of snijden 10 meter). Of indien dit onmogelijk is dienen zij beschermd te worden;
 3. Een extra medewerker (anders dan degene die de werkzaamheden daadwerkelijk uitvoert, moet aanwezig zijn met brandslang of brandblusser.

Blijkt in geval van schade, dat in de directe omgeving van de plaats waar de brand vermoedelijk is uitgebroken, werkzaamheden als hierboven omschreven zijn uitgevoerd, dan dient verzekerde aan te tonen dat genoemde voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.

Contracteer alleen goede en erkende partijen!

Wij raden u altijd aan als u werkzaamheden aan uw pand laat uitvoeren, om een goede en erkende partij te contracteren. Ga geen samenwerking aan met partijen die bovengenoemde voorzorgsmaatregelen niet treffen of zeggen dat het wel goed komt. Een brand ontstaat in een moment van onachtzaamheid!

Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden

Bespreek met deze partij bovengenoemde punten en voer controle daarop uit. Laat hem ook het Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden ondertekenen. U dient dit formulier ook zelf te ondertekenen.

Samengevat:

U merkt al, verzekeraars schatten het brandrisico als gevolg van brandgevaarlijke werkzaamheden hoog in. Niet voor niets, nemen veel verzekeraars het woord ‘garantie’ op. In deze clausule leggen ze tevens drie belangrijke preventiemaatregelen op om brand te voorkomen.

Laat u werkzaamheden aan uw bedrijfspand uitvoeren, overleg dan met uw verzekeraar, bemiddelaar of verzekeringsadviseur hierover. Zij en wij geven u dan gerichte tips om schade te voorkomen. En zijn alle voorzorgsmaatregelen genomen en er ontstaat onverhoopt toch brand? Dan heeft u waarschijnlijk een dekking onder uw polis daarvoor.

  Beoordeling door klanten: 9,1/10 - 136 beoordelingen