U heeft een verzekering, maar bent u wel verzekerd?
Goede preventie verkleint de kans op schade en voorkomt financiële problemen. Download nu > 25 preventietips en voorkom dat u na schade geen uitkering krijgt!

Page content

Brandgevaarlijke werkzaamheden: machinale houtbewerking

In veel panden vinden productiewerkzaamheden plaats. Denk aan panden waarin bijvoorbeeld een meubelfabriek, meubelmaker is gevestigd. Of panden waarin keukens gemaakt worden. Vaak zijn deze bedrijfspanden moeilijk(er) te verzekeren. Waar ligt dat aan? Wat betekent dat voor de premie? En denk eens aan de te nemen preventiemaatregelen, maatregelen om brandschade te voorkomen. In dit artikel gaan wij dieper in hoe hier mee om te gaan als eigenaar van een pand waarin een werkplaats is gevestigd, maar ook als u een pand huurt, en u doet aan machinale houtbewerking als zagen, schuren, frezen of boren.

Bedrijfspand verzekeren: machinale houtbewerking

U bent eigenaar van een pand en u verhuurt het aan bedrijf dat doet aan houtbewerking. Deze huurder maakt bijvoorbeeld keukens. U wilt de opstal verzekeren onder meer voor schade door brand.
Of u bent eigenaar van het pand, en uw heeft zelf een bedrijf dat doet aan houtbewerking. Ook dan wilt u de opstal verzekeren voor brand, storm en waterschade. Waar krijgt u mee te maken als u een verzekeraar vraagt om premies en condities voor een zakelijke opstalverzekering?

Premie bedrijfspand, waarin machinale houtbewerking plaatsvindt

Het is lastiger om een pand te verzekeren waarin machinaal gezaagd en/ of geschuurd wordt als u dit vergelijkt met een pand waarin een kantoor is gevestigd. Gezien vanuit het brandrisico vragen verzekeraars een hogere premie dan voor een pand waarin een kantoor gevestigd is. De kans op een schade door brand is in een pand waarin aan hout bewerkt wordt, groter dan in een kantoorpand. En simpelweg geldt, hoe groter de kans op brandschade, hoe hoger de (risico)premie.

Geen eigenaar maar huurder? Dan verzekert u niet de opstal, maar uw inboedel (inventaris/ goederen). Ook in deze situatie is de premie die u betaalt fors hoger dan als iemand een pand huurt waarin een kantoor gevestigd is.

 

Machinale houtbewerking, welke risico’s zien verzekeraars?

Verzekeraars schatten dus het brandrisico aanzienlijk hoger in voor een pand waarin aan machinale houtbewerking wordt gedaan, dan bijvoorbeeld bij het verzekeren van een kantoorpand. Maar waarom zien verzekeraars dit eigenlijk zo?Brandgevaarlijke werkzaamheden machinale houtbewerking

Reden zit in de stof en houtmot die vrijkomt bij het zagen en schuren. Om dit af te zuigen, staat er een afzuig/ stofzuiginstallatie in de werkplaats. Deze afzuiginstallatie zuigt de vrijkomende houtdeeltjes af. Deze afzuiginstallaties dragen bij aan een veilige, schone en productieve werkplaats. Een werkplaats waarin netjes, veilig en opgeruimd gewerkt wordt, heeft een lagere kans op brand dan werkplaatsen waarin het een ongeorganiseerde zooi is. Maar deze afzuiginstallaties moeten wel onderhouden worden. Zo stellen verzekeraars verplicht deze wekelijks schoon te maken (wij raden u aan dit digitaal te loggen), maar ook dienen deze jaarlijks, soms twee keer per jaar onderhouden/ geïnspecteerd te worden door een extern bedrijf, bijvoorbeeld de leverancier van uw houtzaagmachine en bijhorende afzuiginstallatie.

Preventiemaatregelen die verzekeraars stellen

Verzekeraars eisen dat in bedrijfspanden met een werkplaats waarin machinaal gezaagd, geschuurd e.d. wordt, dat de werkplaats netjes, opgeruimd, geordend en veilig moet zijn. Daarnaast eisen verzekeraars dat de houtzaagmachine en afzuiginstallatie goed schoongemaakt moet worden. Tevens dient deze regelmatig door een extern bedrijf onderhouden en geïnspecteerd te worden.
Verzekeraars leggen dit vast in de betreffende brandpolis, door middel van een clausule. Vaak wordt deze clausule “harder” gemaakt, door de toevoeging van het woord “garantie”. Dit betekent in de praktijk dat als na brandschade blijkt, dat schoonmaak en extern onderhoud niet aangetoond kan worden, en de schade is aantoonbaar ontstaan hierdoor, de verzekeraar geen of een lagere uitkering zal geven. Dit geldt zowel voor de eigenaar van het pand die zijn opstal verzekert (en wellicht geen zicht heeft op de werkplaats), als de huurder van een pand die zijn inboedel verzekert. U, eigenaar of huurder, moet dus altijd na schade kunnen aantonen dat u de machines en afzuiginstallatie goed schoonmaakt en door een gespecialiseerde partij laat onderhouden en inspecteren. Pak uw eigen zakelijke opstalverzekering of inventaris/goederen verzekering er maar eens bij lees na wat de clausules u voorschrijven als u een werkplaats heeft, waarin met hout gewerkt wordt. Heeft u de schoonmaak en periodieke inspectie goed geregeld?

Inspectie door verzekeraars

Het is dus lastiger om bedrijfspanden waarin machinaal met hout gewerkt wordt, te verzekeren vanwege een hoger brandrisico. Als verzekeraars uw aanvraag willen accepteren, houd dan rekening ermee dat verzekeraars uw bedrijfspand en werkplaats willen zien. Verzekeraars zullen voor aanvang van de verzekeringsovereenkomst, een inspecteur langs sturen die de werkplaats beoordeelt. Deze inspecteur zal letten op orde, netheid en veiligheid. Maar zal u ook vragen hoe vaak u de machines schoonmaakt en of u deze daadwerkelijk periodiek laat inspecteren door een extern bedrijf. Komt de verzekeringsovereenkomst daadwerkelijk tot stand, dan neemt de verzekeraar clausule op waarin dit vastgelegd wordt. Daarnaast gebeurt het vaak (steeds vaker) dat verzekeraars tijdens de looptijd van de verzekeringsovereenkomst, een inspecteur langs sturen om de werkplaats en machines te controleren. Dat alles om de kans op brand zo klein als mogelijk te houden.

Brandgevaarlijke werkzaamheden laten uitvoeren aan uw pand? Bijvoorbeeld een reparatie aan uw dak? Ook dat willen verzekeraars weten. Lees er meer over in
Brandgevaarlijke werkzaamheden; Waar moet u op letten?

Tips

Een aantal tips:

  • Bent u zich ervan bewust dat uw verzekeraar op de hoogte wil zijn als in uw bedrijfspand een werkplaats is gevestigd waarin machinaal met hout gewerkt wordt? Meld het de verzekeraar direct als dit niet uit uw brandpolis blijkt. Als de verzekeraar niet op de hoogte hiervan is, en er ontstaat brandschade, kan dit grote gevolgen hebben voor een eventuele uitkering.
  • Bent u eigenaar van een bedrijfspand en u verhuurt het pand aan een bedrijf dat met hout werkt? Maak goede afspraken met de huurder over de schoonmaak en periodieke onderhoud/ inspectie van de houtzaagmachines en afzuiginstallaties. Zorg ervoor dat de huurder het onderhoud daadwerkelijk doet. Leg het contractueel vast en controleer hierop. U zit niet te wachten op brandschade en alle problemen die zich bij brand voordoen. Vraag zo nu en dan eens toegang tot de werkplaats en controleer op orde, netheid en veiligheid. Kijk eens of de werkplaats netjes is opgeruimd en geen grote puinhoop is. In één oogopslag kunt u dan vaststellen hoe in de werkplaats van uw bedrijfspand gewerkt wordt. Houd daarbij in gedachten: Hoe netter er gewerkt wordt, hoe kleiner de kans op brandschade. Zorg door middel van goede afspraken dat schoonmaak en periodiek onderhoud aangetoond kunnen worden, bijvoorbeeld omdat de huurder dit netjes digitaal vastlegt.
  • Bent u huurder van een bedrijfspand met werkplaats en werkt u aan en met hout? Werk dan altijd netjes en geordend. Ruim de werkplaats ’s avond altijd op. Zorg dat u enkele keren per week de houtzaagmachines schoonmaakt en dat u deze periodiek (jaarlijks/ twee keer per jaar) laat inspecteren en onderhouden door bijvoorbeeld de leverancier van uw machines. Bewaar bewijzen. Log schoonmaak en bewaar de bonnen van de periodieke inspecties. Ook u zit niet te wachten op schade aan uw inboedel, door bijvoorbeeld brand.
    Beoordeling door klanten: 9,1/10 - 136 beoordelingen