U heeft een verzekering, maar bent u wel verzekerd?
Goede preventie verkleint de kans op schade en voorkomt financiële problemen. Download nu > 25 preventietips en voorkom dat u na schade geen uitkering krijgt!

Page content

Aansprakelijkheidsverzekering onroerend goed (AVB O/G)

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering onroerend goed?

Een aansprakelijkheidsverzekering onroerend goed is een verzekering die schade dekt die onroerend goed toebrengt aan derden. Deze verzekering wordt gesloten door de eigenaar van het onroerend goed. En deze verzekering voorkomt dat de eigenaar zelf de schade moet vergoeden aan derden die slachtoffer zijn geworden.

aansprakelijkheidsverzekering-onroerend-goedAansprakelijkheidsverzekering onroerend goed

Laten we beginnen met een voorbeeld:
Tijdens een storm wordt een voorbijganger getroffen door een betonnen plaat of een dakpan. De plaat of dakpan waait van een bedrijfsgebouw. Deze voorbijganger krijgt de plaat of dakpan op zijn hoofd. Daardoor loopt hij letsel op. Het slachtoffer stelt de eigenaar van het bedrijfsgebouw aansprakelijk voor de schade. Hij claimt een grote schadevergoeding van deze eigenaar.

Waarom dekt een “gewone” bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering deze schade niet?

Dekking Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade die een eigenaar of personeel van een bedrijf toebrengt aan derden. Het gaat om materiële schade of letselschade. Echter in hoedanigheid als bedrijf. Deze verzekering biedt dus geen dekking voor schade die onroerend goed toebrengt aan derden.

Aansprakelijkheidsverzekering onroerend goed

Deze verzekering is speciaal ontwikkeld voor eigenaren van onroerend goed. Brengt een bedrijfsgebouw schade toe aan derden, wordt die schade vergoed door de aansprakelijkheidsverzekeraar onroerend goed.

Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering onroerend goed?

Deze verzekering is niet duur. Voor ongeveer € 125,- tot € 150,- per jaar dekt u dit aansprakelijkheidsrisico eenvoudig af. Deze verzekering sluit u af als module bij de zakelijke opstalverzekering.

Eisen die verbonden zijn aan de aansprakelijkheidsverzekering onroerend goed

Elke verzekeraar stelt preventie-eisen (clausules) aan het voorkomen van schade. Zo moet u als eigenaar van onroerend goed zorgen dat het pand in goede conditie is. Het pand moet dus goed onderhouden zijn. Schade ten gevolge van gebrekkig en achterstallig onderhoud is uitgesloten van de dekking. Stel een slecht onderhouden pand brengt schade toe aan een derde? In die situatie zal de verzekeraar de schade niet vergoeden. Tenzij u kunt aantonen dat de schade aan een derde niet is ontstaan door achterstand/ gebrekkig onderhoud. Goed onderhoud van uw bedrijfspand is dus essentieel.

Goed onderhoud van een bedrijfspand, waar moet ik dan aan denken?

Denk bij goed onderhoud aan de onder andere de volgende zaken:

 • Onderhoud van daken en dakgoten
 • Onderhouden van waterafvoeren
 • Loop regelmatig een rondje om het pand en controleer zaken die aan het pand verbonden zijn, maar kunnen losraken door bijvoorbeeld roest, rotten of wind
 • Controleer en onderhoud luifels en zonneschermen

Maar ook zaken in uw pand:

 • Controleer plafondplaten (verlaagde plafonds), lampen en dergelijke
 • Controleer (of neem een onderhoudscontract op) uw CV/ boilers
 • Zorg voor droge vloeren in het geval u plavuizen of laminaat heeft
 • Controleer en onderhoud roltrappen en liften
 • Goed onderhoud van elektra (denk aan de elektrische installatie NEN 1010 en NEN 3140)
 • Onderhoud van inbraakbeveiliging/ hang & sluitwerk

Bovenstaande voorbeelden zijn er slechts enkele. Wij raden u aan uw bedrijfsgebouw door te lopen en te analyseren welke schade uw pand kan toebrengen aan derden. Inventariseer al deze punten en leg deze vast in een onderhoudsplan.

Houd dit bij in een onderhoudsplan

Het is verstandig een meerjarig onderhoudsplan te maken. Hiermee inventariseert u welke zaken de komende jaren voor onderhoud in aanmerking komen. U  plant en budgetteert deze zaken. U loopt hierdoor niet tegen grote onvoorziene kosten aan. Maar er is nog een groot voordeel. Stel er ontstaat schade en u wordt hiervoor aansprakelijk gesteld, dan kunt u eenvoudig de verzekeraar aantonen dat u het pand goed onderhouden heeft en dat er geen gebreken zijn. Eventuele gebreken heeft u verholpen. Deze zaken zijn dan gelogd, en kunnen voorkomen dat verzekeraars uw schade afwijzen, omdat u geen bewijs van onderhoud kunt aantonen.

  Beoordeling door klanten: 9,1/10 - 136 beoordelingen