U heeft een verzekering, maar bent u wel verzekerd?
Goede preventie verkleint de kans op schade en voorkomt financiële problemen. Download nu > 25 preventietips en voorkom dat u na schade geen uitkering krijgt!

Page content

article content

Bedrijfspand verzekering afsluiten? Uitgelegd van A – Z

Als eigenaar van een bedrijfspand, wil u een goede verzekering voor uw bedrijfspand afsluiten. U sluit daarvoor een zakelijke opstalverzekering af. Via onze website Logisch Verzekerd berekent u de premie en vergelijkt u Nederlandse aanbieders van zakelijke opstalverzekeringen. U kunt tevens gemakkelijk uw pand online verzekeren. Regelmatig worden wij gebeld door eigenaren van bedrijfspanden dat ze op zoek zijn naar een zakelijke opstalverzekering voor hun pand, maar niet precies weten waar ze op moeten letten. Soms komen er vragen als een schade door de huidige verzekeraar niet (geheel) wordt betaald, omdat (altijd) achteraf blijkt dat het pand niet juist verzekerd is.Verzekering bedrijfspand

Een voorbeeld uit de praktijk

Er is een poging gedaan tot inbraak in een winkel van een woon-winkelpand. Gelukkig is er alleen schade aan de kozijnen en sloten. Inbrekers zijn niet binnengekomen. Maar toch, de schade is aanzienlijk.
De verzekeraar keert niet uit. Waarom niet? Het pand was particulier verzekerd. De eigenaar heeft het woon-winkelpand ooit zelf bewoond en de winkel zelf geëxploiteerd. Later is hij het gaan verhuren. Achteraf, na de poging tot inbraak, blijkt dat de verzekerde hoedanigheid (= het gebruik van het pand) niet juist was. Het pand was verzekerd als een particuliere woning. Dit is de reden waarom de verzekeraar niet of minder uitkeert. Het zakelijk gebruik van een bedrijfspand wordt door verzekeraars risicotechnisch anders ingedeeld dan particuliere bewoning. Er gelden andere voorwaarden en in veel gevallen een hogere premie. Door een onjuiste beschrijving op de verzekeringspolis van het pand heeft de verzekeraar recht om een schadevergoeding te verlagen of zelfs te weigeren.

Verzekering bedrijfspand: waar moet u nu eigenlijk op letten?

Wij hebben 10 tips opgesteld zodat u zelf kunt controleren of uw pand op een juiste wijze verzekerd is. In dit blog treft u tevens enkele preventietips aan om schade aan uw bedrijfspand te voorkomen. Wist u dat verzekeraars preventiemaatregelen aan u stellen om schade te voorkomen om daarna in aanmerking te komen voor een uitkering na schade?

Wij gebruiken in dit artikel veel verzekeringsjargon. Dit doen wij, omdat dit ook de letterlijke termen zijn die verzekeraars gebruiken op uw polis. Wij doen ons best om u uit te leggen wat het is, en waar u op moet letten in begrijpelijk Nederlands. Heeft u alsnog vragen, laat het ons weten, in een reactie, een e-mail of bel ons.

Inhoudsopgave

Tip 1: Controleer de juiste hoedanigheid

Heeft u een pand dat u zakelijk gebruikt of verhuurt? Controleer dan goed of de juiste verzekerde hoedanigheid op de verzekeringspolis staat vermeld.  De verzekerde hoedanigheid is de omschrijving van het gebruik van het pand.

Indien u het pand zakelijk gebruikt – u gebruikt het pand zelf of verhuurt het- moet dit duidelijk op de polis vermeld staan.
Enkele belangrijke verzekeringstechnische verschillen tussen particuliere bewoning en zakelijk gebruik:

 • de premie (voor zakelijk gebruik geldt een hogere premie)
 • het eigen risico (meestal geldt bij zakelijk gebruik een hoger eigen risico)
 • de preventie-eisen die gesteld worden (in de clausules van een zakelijke opstalverzekering zijn zwaardere preventie-maatregelen opgenomen, dan in een particuliere polis)

Vindt er een schade plaats, zal de verzekeraar bij beoordeling van deze schade kijken of het verzekerde gebruik goed staat omschreven. Is dit niet zo, dan mag zij een uitkering verlagen of zelfs weigeren. Deze bepaling blijkt uit de voorwaarden van de verzekeraar. Leest u dus gerust eens de voorwaarden van uw zakelijke opstalverzekering hierop na.

Tip 2: Controleer de verzekerde som

Het controleren van de verzekerde som van uw zakelijke opstalpolis is misschien wel de belangrijkste tip. De verzekerde som is de waarde van uw pand, de herbouwwaarde van uw pand. Niet te verwarren met de aan- of verkoopwaarde van uw pand.

De verzekerde som op uw polis bepaalt namelijk de maximale uitkering die u na schade krijgt van de verzekeraar.

Controleer met enige regelmaat of de waarde die vermeld staat op uw polis nog overeenkomt met de waarde van uw pand. Het gaat hierbij om de herbouwwaarde van het pand.
Een voorbeeld
Stel uw pand brandt af, dan moet het pand herbouwd worden (in de meeste gevallen). Het herbouwen van uw pand kost veel geld. Denk aan de aanschaf van materialen en aan de kosten van arbeidsloon. Is de verzekerde herbouwwaarde te laag ten opzichte van de waarde van het pand vlak voor de schade, ontvangt u wellicht een lagere uitkering van de verzekeraar dan u had gedacht. U bent dan onderverzekerd. U komt dus geld tekort om het pand in de oude situatie te herbouwen.

Tip 3: Laat uw pand taxeren

Een oplossing om onderverzekering te voorkomen is het laten uitvoeren van een verzekeringstechnische waardebepaling (herbouwwaarde). Deze geeft u een garantie tegen onderverzekering. Het kan verstandig zijn de herbouwwaarde van uw pand door een deskundige verzekeringstaxateur te laten vaststellen. Deze partij is specialist en stelt vast wat het kost om het pand in dezelfde situatie na schade te laten herbouwen als deze voor de schade was. De uitkomst van deze waardebepaling kan de verzekeraar opnemen als maximaal verzekerde som. Als u kiest voor deze optie, verstrekt de verzekeraar u een garantie tegen onderverzekering. Zij verklaart daarmee dat gedurende een bepaalde periode, u niet onderverzekerd zal zijn. Meestal is deze periode 5 jaar. U ontvangt dus een schade-uitkering die nodig is om het pand te herbouwen zoals deze voor de schade was. De kosten van de waardebepaling worden meestal door de verzekeraar betaald. Om deze kosten terug te kunnen verdienen, kan de verzekeraar om een contractsduur van 3 of 5 jaar vragen.Belang herbouwwaarde

De herbouwwaarde van uw pand is dus niet gelijk aan de aan- of verkoopwaarde. Ook is deze niet gelijk aan de WOZ waarde.

De herbouwwaarde van uw pand kunt u op verschillende manieren vaststellen:

 • Waardebepaling door een verzekeringstaxateur (=garantie tegen onderverzekering)
 • U vult zelf een herbouwwaardemeter in
 • Door uzelf geschat. U neemt een bedrag waarvan u denkt dat het de herbouwwaarde vertegenwoordigt (u moet in deze situatie wel weten wat de herbouwwaarde van uw pand ongeveer is)

Tip 4: Controleer de dekking

U kiest voor een verzekering omdat u, als er iets gebeurt met uw bedrijfspand, de schade niet uit eigen zak kunt/ wilt betalen. U loopt dus een risico, dat u wilt verzekeren. Welke risico’s u wel en welke risico’s u niet zelf kunt en wilt dragen, kiest u zelf. Voor uw pand heeft u verschillende keuzes. De keuze die u maakt, wordt opgenomen op de polis als de dekking van de verzekering. Grofweg zijn er twee dekkingen mogelijk om uw bedrijfspand op een goede wijze te verzekeren.

Brand

U kunt uw bedrijfspand verzekeren tegen alleen brand. Schade aan uw pand ten gevolg van brand is dan verzekerd. Schades aan uw pand, ontstaan anders dan door brand, zijn dan niet gedekt.

Uitgebreide dekking

Een andere mogelijkheid is om uw pand te verzekeren op basis van uitgebreide condities. Onder deze dekking valt dan naast brand en storm ook inbraak- en waterschade. Dit is de meest voorkomende dekking.

Kies bewust

De meeste verzekeraars van zakelijke opstallen verzekeren de uitgebreide condities. Echter, in sommige situaties wilt u misschien wel alleen dekking hebben voor brandschade. Deze dekking kan natuurlijk prima zijn, als u hiervoor bewust kiest. Het premieverschil is overigens niet eens zo groot tussen de twee verschillende dekkingen. Los van de premie-afweging raden wij u aan te kijken naar de risico’s die u verzekeringstechnisch wilt afdekken. Kijk in ieder geval goed naar de dekking die u wenst. Dit zodat u weet, dat als u getroffen wordt door schade, u in aanmerking komt voor een schadevergoeding door een verzekeraar of dat u de schade zelf moet vergoeden.

Tip 5: Controleer het juist verzekerde risico-adres

Op uw polis moet het juiste risico-adres staan vermeld. Dit is het adres/ de locatie waarop het pand is gevestigd.
De verzekeraar heeft op basis van de straatnaam, huisnummer en postcode de verzekering geaccepteerd. Klopt het risico-adres niet of bent u verhuisd? Meld dit aan uw verzekeraar of adviseur. Indien na schade blijkt dat het verzekerde risico-adres niet klopt, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele schade-uitkering.
Bereken uw premie en sluit direct af

Tip 6: Controleer de bouwaard van uw pand

De bouwaard van u pand heeft betrekking op de materialen die zijn gebruikt om uw pand te bouwen. Denk aan steen, staal, hout of een combinatie hiervan. Het is belangrijk dat u op uw polis controleert of de daar vermelde bouwaard overeenkomt met de werkelijkheid. De bouwaard is van invloed op de brandveiligheid van uw pand en daarmee op de premie van de verzekering. Indien na schade blijkt dat de bouwaard op de polis niet overeenkomt met de werkelijkheid, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele uitkering en de hoogte van de uitkering.

Daarnaast zijn bepaalde panden moeilijker verzekerbaar. Denk aan panden die zijn gebouwd van voornamelijk hout. De meeste verzekeraars geven geen opstalverzekering af voor houten panden.

HerbouwwaardeDakbedekking

Veel voorkomende dakbedekkingen zijn dakbedekkingen van dakpannen, mastiek of bitumen. Deze dekking noemen wij verzekeringstechnisch “hard”. Heeft een pand een dergelijke dakbedekking, is het betreffende pand eenvoudig te verzekeren. Bedrijfspanden met een andere soort dakbedekking zijn minder goed/ niet verzekerbaar. Denk aan hout, of golfplaten.
Het is belangrijk dat het soort dakbedekking juist op uw zakelijke opstalverzekering staat vermeld.

Tip 7: Wijzigingen in gebruik, verhuur, leegstand

De verzekeraar wil graag weten waarvoor u het pand gebruikt. De activiteiten (winkel of restaurant) zijn van belang voor de premie en de voorwaarden van de verzekeraar.  Als het gebruik na schade afwijkt van wat er op de polis staat, mag de verzekeraar een uitkering verlagen of weigeren. Sta dus stil bij uw zakelijke opstalverzekering, als u het pand anders gaat gebruiken dan voorheen het geval was. Denk aan de volgende situaties:

 • Verhuur aan een andere gebruiker/ huurder

Bijvoorbeeld als uw huidige huurder het huurcontract opzegt en u een nieuwe huurder heeft gevonden die geheel andere activiteiten doet dan de oude huurder deed. Meld een dergelijke situatie aan uw adviseur of verzekeraar.

Leegstaand pand verzekerenKomt uw bedrijfspand leeg te staan? Meld deze situatie dan direct aan uw adviseur/ verzekeraar. Veel verzekeraars geven geen dekking voor schade tijdens leegstand of verzekeren geen laagstaande bedrijfspanden. Verzekeraars die wel leegstaande bedrijfspanden verzekeren, stellen vaak een andere/ hogere premie, voorwaarden en preventie-eisen.

Nog meer wijzigingen die u moet melden

Nog een aantal voorbeelden van wijzigingen die u moet melden aan uw verzekeraar of tussenpersoon:

 • Een verbouwing van uw bedrijfspand en / of u verandert de bouwaard of dakdekking
 • U gaat het bedrijfspand met een ander doel gebruiken of de bestemming wijzigen
 • Verkoop van  uw bedrijfspand aan een andere eigenaar (dit moet u binnen 6 maanden melden aan uw verzekeraar)
 • Een deel van uw bedrijfspand wordt  voor een periode langer dan 2 maanden niet gebruikt
 • Uw bedrijfspand, of een gedeelte daarvan, wordt gekraakt

Waarom moet u dit melden?

Bij aanvang van de verzekering heeft u met de verzekeraar afspraken gemaakt. De verzekeraar kent het risico op basis van die afspraken en heeft hierop haar premie en voorwaarden gebaseerd. Als u het gebruik van uw pand wijzigt, of als het komt leeg te staan, loopt u en ook de verzekeraar een ander risico. Hier hoort mogelijk een andere premie, dekking of voorwaarden bij.

Tip 8:Aansprakelijkheidsverzekering onroerend goed

Verhuurt u uw bedrijfspand? Denk dan aan een aansprakelijkheidsverzekering voor eigenaren van vastgoed (AVB O/G). Als uw pand schade toebrengt aan een huurder of een ander, wordt u als eigenaar van het pand aansprakelijk gesteld voor de schade die hij heeft. U moet de betreffende persoon dan een financiële vergoeding geven voor de schade die hij heeft opgelopen. Dergelijke bedragen kunnen fors oplopen.

Een voorbeeld

Tijdens een storm waait een gevelplaat van uw pand en valt boven op de auto van iemand. De eigenaar van de auto zal u aansprakelijk stellen voor zijn schade. U moet deze schade dus vergoeden. Er zijn ook voorbeelden van mensen die letselschade oplopen, doordat een pand schade toebrengt aan personen.

De premie die u betaalt om dit risico te verzekeren valt doorgaans mee. Voor een bedrag tussen de € 100,- en € 150,- per jaar neemt de verzekeraar uw risico over.

aansprakelijkheidsverzekering-onroerend-goed

Onderhoud van uw pand

Zorg er voor dat u uw pand goed onderhoudt. Als uw pand schade aan iemand toebrengt doordat uw pand gebreken vertoonde door achterstallig onderhoud, dan zal de verzekeraar die schade niet vergoeden. Controleer en inspecteer uw pand daarom regelmatig. Logisch Verzekerd wijst haar klanten door regelmatig op. Seizoensafhankelijk ontvangen klanten van ons tips om aan onderhoud te denken en een onderhoudsplan te maken.

Tip 9: Illegale handel, teeltproductie in verboden middelen

Natuurlijk wilt u niet dat er geteeld of illegaal gehandeld wordt in uw pand. Bij verhuur van uw pand is het niet altijd even zichtbaar hoe de huurder met uw pand om gaat.

Als er illegale handel plaatsvindt in uw pand zal de zakelijke opstalverzekeraar meestal niet uitkeren.

Als uw huurder bijvoorbeeld een hennepkwekerij maakt in uw pand of handelt in verboden middelen (drugs), en er ontstaat schade in of aan uw pand, dan keert de zakelijke opstalverzekeraar meestal niet uit. Deze sanctie staat op de meeste zakelijke opstalverzekeringen vermeld, onder de clausules. Het is dus verstandig met enige regelmaat contact te hebben met uw huurder, en af en toe uw pand te bezoeken.

Tip 10: Preventie

Naast een goede verzekering is het voorkomen van schade heel belangrijk. En als u dan toch een keer een schade heeft en meldt, dat u ook een uitkering ontvangt. Een regelmatig gehoorde klacht blijft:

Jaren premie betaald, en nu keert de verzekeraar niet uit!

U heeft de premie altijd netjes op tijd betaald. Waarom wordt er dan toch niet uitgekeerd?
De verzekeraar wijst dan naar de voorwaarden en clausules (de kleine lettertjes).


Bij goed verzekerd zijn, hoort ook het op orde hebben van de preventie om schade te voorkomen. Verzekeraars stellen in de clausules op de polis dat u de preventie op orde heeft, anders kunnen ze uw uitkering weigeren of matigen.
Enkele belangrijke preventiemaatregelen hebben we voor u op een rij gezet.

Inbraakpreventie

Met inbraakpreventie wordt bedoeld het nemen van maatregelen om inbraak te voorkomen. Er zijn verschillende maatregelen die u kunt nemen.

1. Organisatorische maatregelen

Een complete opsomming van organisatorische maatregelen is niet eenvoudig te geven. Maar u moet denken aan:

 • Goed sleutelbeheer
 • Sluit bij afwezigheid alle ramen en deuren goed af
 • Laat kasten open  als u het pand verlaat
 • Zet geen berichten op uw voicemail dat u op vakantie bent
 • Laat ’s avonds na sluitingstijd een aantal lampen branden
 • Aantrekkelijke goederen moeten niet in het zicht staan
 • Ruim waardevolle zaken op in een kluis of brandkast
 • Zorg dat er geen grote hoeveelheden geld aanwezig zijn
 • Berg ladders en gereedschap op
 • Snoei uw beplanting regelmatig
 • Zorg dat de planten niet te hoog groeien. Zo blijft er goed zicht op ramen en deuren

2. Sloten

Goede sloten zijn een must met betrekking tot inbraakpreventie.Verzekeraars eisen meestal minimaal 2** SKG. Afhankelijk van de activiteiten die plaatsvinden in het pand, kunnen verzekeraars zwaardere eisen stellen. Bijvoorbeeld 3**SKG. Let u er ook op dat het aantal ** pas geldt, als ook de sluitkom van het slot van het juiste aantal ** is voorzien.sloten voor de zakelijke opstalverzekering

Brandpreventie

Brandpreventie: maatregelen om brand te voorkomen, en mocht er toch brand uitbreken, middelen om de gevolgen van brand te beperken.

1. De elektrische installatie

De eerste die we noemen is het keuren van de elektrische installatie. Dit is lang niet bij iedereen bekend. Als een elektrische installatie nieuw wordt opgeleverd moet deze voldoen aan de NEN 1010 normen. En na 5 jaar en vervolgens om elke 5 jaar aan de NEN 3140 normen.
Waarom dit zo belangrijk is?

Wist u dat 50% van de branden veroorzaakt wordt door kortsluiting?

Brand door kortsluiting voorkomt u onder meer door te zorgen dat de meterkast en de bedrading naar en aangesloten op uw apparatuur in orde is. Een erkend NEN 3140 elektricien controleert dit voor u en legt deze keuringen vast in een certificaat dat u ontvangt nadat een keuring heeft plaatsgevonden. Met dit certificaat toont u de verzekeraar aan dat de meterkast en elektra in orde was. Een afgegeven NEN 1010 of NEN 3140 certificaat is 5 jaar geldig. U moet dus om de 5 jaar de meterkast en elektra laten controleren, waarna u een nieuw certificaat ontvangt.

2.Blusmiddelen

Jaarlijks moeten de blusmiddelen in uw pand worden gekeurd. Dit is een eis van iedere brandverzekeraar. Iedere brandverzekeraar heeft zijn eigen clausules, een eenduidig antwoord op eisen van verzekeraars is daarom niet te geven.Blusmiddelen keuren
Ondanks dat de clausules voor elke situatie anders zijn, zijn er wel overeenkomsten.
Onderstaande eisen met betrekking tot blusmiddelen zijn wel voor iedereen gelijk:

 • Er dienen voldoende onderhouden en gekeurde blusmiddelen aanwezig te zijn
 • Deze dienen goed bereikbaar en zichtbaar te zijn opgehangen
 • Er moet een onderhoudscontract zijn, met controle één keer per jaar
 • Blusmiddelen moeten voldoen aan de NEN-2559 norm (controle, periodiek onderhoud en inspectie)

3. Overige brandpreventie

Er is nog veel meer mogelijk om brand en de gevolgen van brandschade te voorkomen. Verzekeraars nemen deze maatregelen ook op in de clausules van brandpolissen. Wij raden u aan, altijd goed naar de clausules op uw polis te kijken en uw preventie hierop te controleren.

Voorbeelden van overige preventiemaatregelen om brandschade te voorkomen:

 • plaats geen brandbare zaken tegen de gevel van uw pand. Plaats deze binnen of op ruime afstand van de gevel
 • bij werkzaamheden aan daken, huur een erkend dakdekkersbedrijf in. Vraag deze naar de maatregelen die getroffen worden om brand te voorkomen. Laat tevens het formulier brandgevaarlijke werkzaamheden invullen en ondertekenen

Heeft u een pand met Horeca-bestemming? let dan op de volgende maatregelen die extra gelden: Er gelden extra preventie-eisen die gesteld worden aan de keukeninrichting:

 • frituurovens
 • afzuiginstallatie
 • gasgestookte apparatuur

Check uw clausules op de polis om te zien op welke wijze onderhoud dient plaats te vinden.

Waterpreventie

Waterschade kan ontstaan door neerslag, regen, hagel, sneeuw of smeltwater. Dit is gedekt door de zakelijke opstalverzekering, mits het niet door open ramen naar binnenkomt, of komt door achterstallig onderhoud.
Ook waterschade door gesprongen leidingen incl. herstelwerk aan muren en vloeren e.d.is gedekt. Ook hier geldt dat dit niet komt door achterstallig onderhoud.

Onderhoud is dus belangrijk

Daarom controleert u minimaal 1x per jaar de daken, dakgoten en waterafvoeren van uw pand. Maak de goten schoon en herstel gebreken.Waterschade aan uw bedrijfspand

Ook de leidingen en slangen van uw apparaten zoals de CV ketel, afwasmachine en koelinstallaties moeten regelmatig gecontroleerd worden op roest en slijtage van slangen.

Bereken uw premie en sluit direct af

Comment Section

0 reacties op “Bedrijfspand verzekering afsluiten? Uitgelegd van A – Z

Plaats een reactie


*


Beoordeling door klanten: 9,1/10 - 136 beoordelingen