U heeft een verzekering, maar bent u wel verzekerd?
Goede preventie verkleint de kans op schade en voorkomt financiële problemen. Download nu > 25 preventietips en voorkom dat u na schade geen uitkering krijgt!

Page content

article content

Asbest schade te voorzien? Voorkom financiële problemen!

Een vastgoedondernemer moet ruim € 261.000 terugbetalen aan schadeverzekeraar Reaal voor de kosten van asbestsanering. Dat heeft de rechtbank Den Haag besloten in een zaak die de verzekeraar had aangespannen. Volgens de rechtbank had de ondernemer redelijkerwijs mogen verwachten dat er asbestdeeltjes vrij zouden komen uit de aanwezige, deels verweerde golfplaten.

Bron: Amweb.nl

Milieuschade

De eigenaar van het pand had naast de opstalverzekering een mileuschadeverzekering lopen. Echter, de verzekeraar verhaalt de schade na uitkering toch op de klant. Of hij dus even € 261.000,- wil terugbetalen.
Wat is er precies aan de hand? De betrokkene had toch een milieuschadeverzekering lopen?

Eerst wat meer informatie over de milieuschadeverzekering.
Een milieuschadeverzekering dekt de kosten die uw bedrijf of uw pand onvoorzien veroorzaakt aan het milieu. Denk aan het vrijkomen van asbest na brand. De kosten voor het opruimen van asbest zijn soms ook gedekt onder uw brandverzekering (afhankelijk van uw verzekeraar en diens voorwaarden), maar vaak niet voor het gehele bedrag. Maar ook als er op een andere wijze, onvoorzien asbest vrijkomt. Bijvoorbeeld als na een storm golfplaten met asbest van het dak zijn gewaaid. Of zoals in deze casus, waarbij asbest vrijkomt dat in mos zat dat aanwezig was op de golfplaten.Asbest schade

Voorkomen van schade

Verzekeraars eisen bij elke verzekering dat u zo veel mogelijk doet om schade te voorkomen (preventie). Schade voorkomen is altijd beter. Zo ook bij de milieuschadeverzekering. Stel u heeft schade door achterstallig onderhoud. Bij achterstallig onderhoud, kunnen verzekeraars concluderen dat u niet voldoende heeft gedaan aan preventie om schade te voorkomen. Verzekeraars zijn er om u financieel te helpen bij plotselinge en onvoorziene schades. Niet bij schades waarvan u kon aannemen/ voorzien dat de schade zich op een zeker moment zou gaan voordoen!

Zo ook in de casus uit het artikel. In 2015 was al bekend dat de golfplaten op het dak verweerd waren. En dat er op de platen mos zat waarin asbest zat, waardoor er met enige waarschijnlijkheid asbest kon vrijkomen. Bij een volgende controle ruim een jaar later, bleek dat er op het terrein mos met asbest lag. Dit moest worden opgeruimd.
De ondernemer claimt dit op zijn milieuschadeverzekering. Echter stelt de verzekeraar dat de asbest hier niet onvoorzien is vrijgekomen. In 2015 is namelijk al vastgesteld dat de golfplaten verweerd waren vol met mos zaten en dat er dus asbestdeeltjes vrij zouden kunnen komen na bijvoorbeeld een storm.
De eigenaar heeft er dus niets/weinig aan gedaan om schade te voorkomen. Hierdoor moet hij nu de totale kosten van € 261.000,- (terug)betalen.

Onderhoud

Bovenstaande casus is een voorbeeld dat goed onderhoud van uw bedrijfspand erg belangrijk is. In dit geval hadden de golfplaten (of mos met asbest) op tijd verwijderd moeten zijn. En was de schade en hierdoor een enorme kostenpost vermeden.
Een onderhoudsplan helpt u om bij te houden welk onderhoud er gedaan is of nog moet worden. Daarnaast is het verstandig om regelmatig (2x per jaar, bij voorkeur voor en na de winter) uw pand te controleren op gebreken. U kunt eventuele gebreken dan direct laten herstellen om de kans op schade zo klein als mogelijk te houden. Heeft u dan toch schade? Dan kunt u met uw bijgehouden onderhoudsplan bij een eventuele schade aantonen dat u er alles aan heeft gedaan om de kans op schade zo klein mogelijk te houden. Dit voorkomt een lagere uitkering of zelfs als in deze casus geen uitkering.

Elke verzekeraar eist van u dat u uw pand goed onderhoudt en dat u maatregelen neemt om schade te voorkomen. Treft u onvoldoende maatregelen, mogen verzekeraars na schade uw uitkering verlagen of soms zelfs weigeren. Verzekert u uw bedrijfspand via Logisch Verzekerd, krijgt u van ons regelmatig tips om veel voorkomende schades te voorkomen. Denk hierbij aan tips van onderhoud, maar ook tips om brand en inbraak te voorkomen. Zo helpen wij u om schades te voorkomen, uw premie betaalbaar te houden.

Comment Section

0 reacties op “Asbest schade te voorzien? Voorkom financiële problemen!

Plaats een reactie


*


Beoordeling door klanten: 9,1/10 - 136 beoordelingen